Pristup internetu

Obećanje se odnosi na aktivnosti koje su već provedene u prethodnim mandatima.


500 teretnih vagona

Do isteka treće godine aktuelnog mandata Vlade FBiH nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.


Obnova elektrifikacije Unske pruge

U prve tri godine aktuelnog mandata Vlade FBiH zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.


Remont pruga u FBiH

Do isteka treće godine aktuelnog mandata Vlade FBiH nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.