Projekti u infrastrukturi

U prve tri godine aktuelnog mandata, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.