Rješavanje problema starije populacije

Problemima starije populacije DNS će posvećivati veću demografsku pažnju, i spreman je da doprinese nalaženju najboljih rješenja.


Stambeno zbrinjavanje porodica sa četvoro i više djece

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • stambenim zbrinjavanje porodica sa četvoro i više djece i regresiranjem boravka djece u dječijim odmaralištima.


Regresiranje boravka djece iz socijalno ugroženih porodica i djece sa posebnim potrebama u predškolskim ustanovama

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • regresiranjem boravka djece iz socijalno ugroženih porodica i djece sa posebnim potrebama u predškolskim ustanovama;


Zabrana rada u noćnim smjenama za trudnice

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • zabranom poslodavcu da žene, koje su u šestom mjeseca trudnoće i dalje, te koje su … Više »


Zabrana “diskriminacije” trudnica

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • zabranom poslodavcu da ne može odbiti da primi u radni odnos ženu koja je trudna, … Više »


Pauza za dojenje djeteta

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • pravom žena na pauzu u toku radnog vremena za vrijeme dojenja djeteta;


Mogućnost penzionisanja pod povoljnijim uslovima za majke sa troje ili više djece

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • mogućnost penzionisanja pod povoljnijim uslovima za majke sa troje ili više djece;


Mogućnost rada s polovinom radnog vremena

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • pravom na mogućnost rada s polovinom radnog vremena (za vrijeme dok dijete ne navrši dvije … Više »


Porodiljska naknada u visini plate

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • pravom roditelja na porodiljsko odsustvo, pravom za naknadu plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva u … Više »


Posebna zaštita žene i materinstva

a DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • posebnom zaštitom žene i materinstva;