Od septembra se uvodi praksa “jedan predmet jedan udžbenik”?

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo (KS) je pripremilo, a Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o udžbenicima KS kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Ovaj zakon usvojen je sredinom jula ove godine i od strane Skupštine KS.

U osnovnim i srednjim školama na području KS koriste se udžbenici sa “Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole”, koji je donesen od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Shodno ovom spisku, za određene nastavne predmete odobreno je četiri, pet ili čak šest udžbenika. Međutim, ova praksa konačno bi mogla postati prošlost. Naime, Vlada KS utvrdila je Prijedlog zakona o udžbenicima KS koji predviđa praksu jedan predmet jedan udžbenik.

Ovakvo rješenje omogućilo je predmetnim nastavnicima da preporučuju učenicima koji će udžbenik nabaviti i koristiti u nastavnom procesu sa navedenog spiska, što je odugovlačilo, a i poskupljivalo roditeljima  nabavke pravovaljanih udžbenika. Prema predloženom Zakonu o udžbenicima, predviđeno je da resorno Ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja od strane recezenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo  prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu sa stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjena istim brojem bodova, prednost će imati  udžbenik sa većim brojem najviših ocjena.

Saopćenje Vlade KS, 10.05.2019.

Nakon što je utvrđen prijedlog zakona, Zajednica izdavača u BiH je poručila da “ne podržava praksu jedan predmet jedan udžbenik”. Cijelo saopćenje Zajednica izdavača u BiH, u kojem pojašnjavaju razloge zbog kojih se protive zakonu, možete pročitati OVDJE.

Prijedlog Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo razmatran je i usvojen na 11. Radnoj sjednici Skupštine KS, održanoj 15. jula ove godine. Zakon je dobio podršku 22 zastupnika a protiv su bila 4 zastupnika.

Nakon što je zakon prošao parlamentarnu proceduru iz resornog ministarstva nedavno je potvrđeno da će primjena ovog zakona započeti već od septembra tekuće godine.

Roditelji često žele i prije početka školske godine da nabave udžbenike, ali su prisiljeni da odgađaju kupovinu do početka školske godine i dobijanja informacija koje su udžbenici preporučili predmetni nastavnici. Zato je Ministarstvo odlučilo pokrenuti aktivnosti na donošenju zakona o udžbenicima u KS-u kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Zakonom o udžbenicima u KS-u je predviđeno da će Ministarstvo odobriti za svaki predmet i za svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika po ostvarenim bodovima, uz obavezu da prvorangirani udžbenik isključivo bude u upotrebi.

Ministarstvo obrazovanja KS, 27.07.2019.

Podsjećamo, ovo nije prvi put da kantonalne vlasti pokušavaju uvesti praksu jedan predmet jedan udžbenik. Naime, u januaru 2018. godine zastupnici/ce u prethodnom sazivu Skupštine KS podržali su Nacrt zakona o udžbenicima, iako je bilo i mišljenja da taj “Nacrt u suštinu ne predstavlja dobru osnovu za izradu zakona”, te da “interes izdavača ne treba biti prioritet Nacrta, već rješenje haotičnog stanja”.

Nacrt ovog zakona sadržavao je 13 poglavlja u kojima su definisane “procedure odobravanja udžbenika i nadležnost Ministarstva” u toj proceduri, “ko može biti izdavač”, “prava i obaveze izdavača”, ko “ne može biti autor udžbenika”, “način štampanja i distribucije udžbenika”, “utvrđivanje najviše cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava” i dr.

Međutim, do početka školske 2018/2019. godine, od strane Skupštine Kantona Sarajevo pomenuti Zakon nije usvojen i ostao je u formi Nacrta.

U Sporazumu šestorke o pravcima djelovanja aktuelne Vlade KS navedeno je, između ostalog, i da Reforma prosvjetno-pedagoškog zavoda, koja podrazumijeva i unapređenje nastavnih procesa te “standardizaciju i utvrđivanje sadržaja udžbenika i drugih nastavnih sredstava”, mora biti sprovedena. Usvajanje prijedloga zakona o udžbenicima bio je najvažniji korak ka realizaciji obećanja koje se odnosi na standardizaciju udžbenika. Za dosadašnje aktivnosti na donošenju zakona koji za cilj ima uvođenje prakse jedan predmet- jedan udžbenik, Vlada KS od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome, a za konačnu ocjenu sačekat ćemo septembar i početak primjene zakona.

 

(Istinomjer.ba)

Imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH – Ista meta isto odstojanje

Odluke koje su u pravcu integracija u NATO donesene od strane nadležnih institucija na državnom nivou, o kojima je...

Dodik još jednom ustvrdio da je Vijeće ministara BiH pomoćni organ Predsjedništva BiH

Nakon što je otkazana vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je trebalo biti raspravljano o imenovanju mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH, član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik još...Organizatori nagradne igre “10 računa izbroji i stan osvoji“ zadovoljni interesovanjem građana

Krajem maja tekuće godine ministrica finansija u Vladi Republike Srpske (RS), Zora Vidović najavila je organizovanje nagradne igre "u cilju podsticanja građana da uzimaju fiskalne račune i tako...