Radi se na tome

Od septembra 2020. godine uvodi se praksa “jedan predmet jedan udžbenik”?

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo (KS) je pripremilo, a Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o udžbenicima KS kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Ovaj zakon usvojen je sredinom jula ove godine i od strane Skupštine KS.

U osnovnim i srednjim školama na području KS koriste se udžbenici sa “Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole”, koji je donesen od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Shodno ovom spisku, za određene nastavne predmete odobreno je četiri, pet ili čak šest udžbenika. Međutim, ova praksa konačno bi mogla postati prošlost. Naime, Vlada KS utvrdila je Prijedlog zakona o udžbenicima KS koji predviđa praksu jedan predmet jedan udžbenik.

Ovakvo rješenje omogućilo je predmetnim nastavnicima da preporučuju učenicima koji će udžbenik nabaviti i koristiti u nastavnom procesu sa navedenog spiska, što je odugovlačilo, a i poskupljivalo roditeljima nabavke pravovaljanih udžbenika. Prema predloženom Zakonu o udžbenicima, predviđeno je da resorno Ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja od strane recezenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu sa stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjena istim brojem bodova, prednost će imati udžbenik sa većim brojem najviših ocjena.

Saopćenje Vlade KS, 10.05.2019.

Nakon što je utvrđen prijedlog zakona, Zajednica izdavača u BiH je poručila da “ne podržava praksu jedan predmet jedan udžbenik”. Cijelo saopćenje Zajednica izdavača u BiH, u kojem pojašnjavaju razloge zbog kojih se protive zakonu, možete pročitati OVDJE.

Prijedlog Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo razmatran je i usvojen na 11. Radnoj sjednici Skupštine KS, održanoj 15. jula ove godine. Zakon je dobio podršku 22 zastupnika a protiv su bila 4 zastupnika.

Nakon što je zakon prošao parlamentarnu proceduru iz resornog ministarstva nedavno je potvrđeno da će primjena ovog zakona započeti već od septembra tekuće godine.

Roditelji često žele i prije početka školske godine da nabave udžbenike, ali su prisiljeni da odgađaju kupovinu do početka školske godine i dobijanja informacija koje su udžbenici preporučili predmetni nastavnici. Zato je Ministarstvo odlučilo pokrenuti aktivnosti na donošenju zakona o udžbenicima u KS-u kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Zakonom o udžbenicima u KS-u je predviđeno da će Ministarstvo odobriti za svaki predmet i za svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika po ostvarenim bodovima, uz obavezu da prvorangirani udžbenik isključivo bude u upotrebi.

Ministarstvo obrazovanja KS, 27.07.2019.

Novi zakon trebao bi se početi će implementirati od školske 2020/2021. godine.

U Sporazumu šestorke o pravcima djelovanja aktuelne Vlade KS navedeno je, između ostalog, i da Reforma prosvjetno-pedagoškog zavoda, koja podrazumijeva i unapređenje nastavnih procesa te “standardizaciju i utvrđivanje sadržaja udžbenika i drugih nastavnih sredstava”, mora biti sprovedena. Usvajanje prijedloga zakona o udžbenicima bio je najvažniji korak ka realizaciji obećanja koje se odnosi na standardizaciju udžbenika. Za dosadašnje aktivnosti na donošenju zakona koji za cilj ima uvođenje prakse jedan predmet- jedan udžbenik, Vlada KS od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome, a za konačnu ocjenu sačekat ćemo septembar 2020. godine i početak primjene zakona.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!