Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u KS

Unaprijediti zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, kroz mjere povećanja opsega poslova zdravstvenog kadra na nivou primarne zdravstvene zaštite i unapređenje kvaliteta pružanja preventivne, dijagnostičke i kurativne brige za pacijente – korisnike zdravstvenih usluga na primarnom nivou.


Opremanje Bolnice u Foči

15 miliona KM ide u opremanje Fočanske bolnice.   Izvor: Predizborni skup – Pod zastavom Srpske