Radi se na tome

Nakon uspostavljanja 4G mreže BiH napredovala na Globalnom indeksu brzine interneta

Nakon što su bosanskohercegovački telekom operateri u aprilu ove godine dobili dozvole za korištenje 4G mreže, čime su stvoreni uslovi za početak pružanja ove usluge na području BiH, od 08. maja počinje i komercijalna upotreba 4G mreže.

Uvođenje 4G mreže najavljuje se već duži vremenski period, a važan korak ka uspostavljanju ove mreže učinjen je u martu ove godine kada je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku kojom se predviđa potpuno uspostavljanje 4G mreže na teritoriji BiH u narednih pet godina, o čemu je Istinomjer pisao.

Usvojili smo Prijedlog odluke o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, pojednostavljeno kazano, radi naših građana, riječ je o 4G mreži.

Denis Zvizdić, 11.03.2019.

Nakon ove Zvizdićeve izjave, direktor RAK-a BiH Predrag Kovač, istakao je kako će 60% naseljenog teritorija BiH biti pokriveno 4G mrežom u narednih 12 mjeseci, te da je rok od pet godina potreban radi pokrivanja kompletnog teritorija.

Da bi se pokrilo 60% teritorije potrebno je malo para i malo vremena, a da bi se pokrilo 90% teritorije i vrijeme i cijena rastu eksponencijalno, iz tih razloga je potrebno pet godina.

Predrag Kovač, 11.03.2019.

Uručivanjem dozvola telekom operaterima od strane Regulatorne agencija za komunikacije BiH učinjen još jedan korak ka stvaranju uslova za uvođenje 4G mreže, a dozvole je uručio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Prvi grad koji će moći koristiti 4G plus mrežu bit će Sarajevo, nakon toga Mostar i ostali gradovi.

Denis Zvizdić, 08.04.2019.

BH Telecom je 08. aprila pustio u upotrebu testnu 4G mrežu, a dan kasnije i HT Eronet u Mostaru na Međunarodnom sajmu privrede. Nakon što su bh. telekom operateri dobili dozvole za pružanje ove usluge od 08. maja 2019. godine počelo je i komercijalno korištenje 4G mreže, kako je već ranije i najavljeno.

Od maja 2019. godine, kako se navodi, aktivnosti na uspostavljanju 4G mreže odvijaju se ubrzanim tempom, te je u većim gradovima širom BiH 4G mreža već dostupna, a ubrzo se očekuje njeno uvođenje i u ostalim urbanim sredinama.

Do danas je u svim većim urbanim sredinama pušten u rad 4G. Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica. (…) U toku su aktivnosti na modernizaciji opreme i obezbjeđenje 4G pokrivenosti u ostalim urbanim sredinama.

Saopćenje, BH Telecom, 14.06.2019.

Pozitivni efekti uvođenja 4G mreže na područuju BiH primjetni su i s obzirom na napredak za 59. pozicija na Globalnom indeksu brzine interneta od njenog uspostavljanja. Naime, prije uspostavljanja 4G mreže BiH je zauzimala 102. poziciju, dok je u maju 2019. godine zauzela 43. poziciju.

S obzirom na već nekoliko do sada učinjenih koraka u pravcu implementacije Odluke o uspostavljanju 4G mreže, Istinomjer će ovom obećanju dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će 4G mrežom biti pokriveno 60% teritorija BiH do marta 2020. godine, kako je i najavljeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!