Radi se na tome

Korak ka zadržavanju zdravstvenog kadra u KS

Naša stranka, Narod i Pravda, SDP, SBB, DF i Nezavisna bosanskohercegovačka lista sredinom decembra 2018. godine potpisale su “Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo” u kojem je kao jedan od principa djelovanja stranaka potpisnica navedeno i poboljšanje zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo.

U vezi sa tim premijer KS, Edin Forto u svom ekspozeu, između ostalog, najavio je i strateško djelovanje kako bi se “zdravstveni profesionalci” zadržali u kantonu na čijem je čelu.

Potrebno je vratiti povjerenje građana u zdravstvo, kroz snažnu podršku struci, jačanje institucija i osiguravanje stalne modernizacije i napretka. S ponosom možemo reći da ovaj grad ima vrhunski kadar i kapacitetete da postoje osnovni preduslovi kako bi se svima omogućila potrebna, kvalitetna njega. No, za to je potrebno da radimo zajedno, da osiguramo sve što je struci potrebnote da čuvamo dignitet liječničke profesije. (…) U tom kontekstu potrebno je da djelujemo strateški, da imamo jasan plan zadržavanja zdravstvenih profesionalaca te da osiguramo kroz obrazovni sistem stvaranje novog i konkurentnog znanja.

Edin Forto, ekspoze, 28.12.2018.

Vlada KS, krajem aprila ove godine, dala je saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno 27 radnika u JU Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu.

Vlada Kantona Sarajevo je na 17. sjednici dala saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno radnika JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i to: osam pedijatrijskih sestara – tehničara, sedam pedijatara, četiri inžinjera medicinske radiologije, dvije medicinske sestre, dva ginekologa, te po jedan patolog, klinički farmakolog, mikrobiolog i specijalista urgentne medicine. Ova odluka Vlade je dio obećanja iz Sporazuma šestorke o strategiji zadržavanja zdravstvenog kadra na području Kantona Sarajevo. S obzirom na to da JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” nema osigurana finansijska sredstva za navedeni kadar, zadužuje se Zavod zdravstvenog osiguranja KS da osigura potrebna finansijska sredstva.

Vlada KS, Saopćenje 28.04.2019.

Podsjećamo, Istinomjer prati ukupno 28 obećanja Vlade KS u oblasti zdravstva, od kojih je jedno i “strategija zadržavanja zdravstvenog kadra na području Kantona Sarajevo”. U proteklom periodu, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji obećanja iz oblasti zdravstva, a monitoring Istinomjera o ispunjenosti predizbornih obećanja u ovoj oblasti pokazao je da je Vlada KS, u prvih 100 dana rada, pokrenula određene aktivnosti koje se odnose na rad javnih zdravstvenih ustanova, sistematizacije radnih mjesta, utvrđivanje deficitarnih i suficitarnih kadrova u zdravstvenim ustanovama i sl.

Najavljujući raspisivanje konkursa, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, prim. dr. Zlatko Kravić rekao je da će na neodređeno vrijeme biti primljeno “sedam ljekara pedijatara, devet pedijatrijskih sestara, dvije više sestre, ljekara patologa, dva ljekara ginekologa, četiri inžinjera medicinske radiologije te po jednog specijalistu mikrobiologije i urgentne medicine”, te da se na ovaj konkurs “mogu se prijaviti medicinski radnici iz cijele države”. Kako je i najavljeno, ovaj konkurs je objavljen 13. juna tekuće godine.

Shodno navedenom, ovom obećanju Vlade KS čija realizacija ima za cilj zadržavanja zdravstvenog kadra na području KS Istinomjer daje ocjenu radi se na tome, te ćemo za konačnu ocjenu sačekati da doktori/ce i ostalo pomenuto medicinsko osoblje dobiju obećano zaposlenje u ovoj zdravstvnoj ustanovi.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!