Hoće li konačno Federacija BiH usvojiti Strategiju za mlade?

Zastupnici/ce u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH) podržali su inicijativu Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP) da u Federaciji bude donesena Strategija za mlade.

Na trećoj redovnoj sjednici PD PFBiH održanoj 24. juna tekuće godine zastupnici su se, između ostalog, izjašnjavali i o ranije podnesenoj inicijativi zastupnika Senaida Begića da se donese Strategija za mlade 2021 – 2025. U prvom krugu izjašnjavanja, inicijativa nije dobila potrebnu većinu glasova, ali je u drugom krugu, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika prozivkom, a što su zahtjevali zastupnici/ce SDP, inicijativa dobila većinsku podršku.

Da će se zalagati za donošenje strategije Begić je najavio pred Opće izbore 2018. godine.

Ukratko, institucije u BiH nemaju jasne strategije postupanja prema mladima i nemaju viziju njihovog uključivanja u društvene tokove. Ustvari, institucije se najviše bave posljedicama.

Senaid Begić, 05.09.2018.

Također, u svom predizbornom programu za Opće izbore 2018. godine (Plan za mlade) te dokumentu pod nazivom “Javne politike Foruma mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine” SDP BiH je najavio iniciranje i zalaganje za usvajanje novog zakona i strategije za mlade, s ciljem “zadržavanja mladih u BiH”.

Usvojićemo novi zakon i strategiju za mlade. (…) Kao rješenje za nedostatke u Zakonim o mladima FBiH i RS-a i za neprovođenje i nedonošenje strategija za mlade, smatramo da je potrebno uraditi reviziju svih postojećih dokumenata, ali u skraćenoj procesuri. Nakon revizije Predložiti izmjene i dopune Zakona o mladima FBiH i RS-a, predložiti izmjene postojećih Strategija za mlade, a na onim nivoima gdje one ne postoje konačno donijeti strategije za mlade.Ciljevi novih zakona i strategija moraju biti poboljšanje društvenog statusa mladih osoba u Bosni i Hercegovini, a ne puko zadovoljavanje forme kako bi se moglo reći da imamo zakone i strategije.

SDP BiH, Javne politike Foruma mladih

Podsjećamo, shodno važećem Zakonu o mladima FBiH, Vlada Federacije započela je proces izrade Strategije za mlade 2013. godine.

Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

 Zakon o mladima FBiH

Procesom izrade ove strategije koordiniralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje je te iste godine uradilo Analizu stanja i potreba mladih Federacije BiH na osnovu kojeg je započet proces izrade strategije. Tadašnji premijer Vlade FBiH, Nermin Nikšić donio je Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu strategije, ali cijeli ovaj proces ostao je “mrtvo slovo na papiru”.

Za iniciranje donošenja strategije Senaid Begić od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome te ćemo pratiti da li će FBiH dobiti Strategiju za mlade 2021 – 2025. i da li će SDP pokrenuti proceduru donošenje novog zakona o mladima.

(Istinomjer.ba)

Protiv SDA, pa sa SDA

U ponedjeljak, 15. jula ove godine Povjereništvo Kantonalnog odbora SDP Tuzla jednoglasno je donijelo odluku o...

SDS nije podržao Dodikov veto

Narodna Skupština Republike Srpske (NSRS) podržala je prijedlog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika da blokira stupanje na snagu odluke kojom bi se od Hrvatske tražilo da prekine gradnju...Stanić se predomislio po pitanju vitalnog entitetskog interesa

Nakon što je Predsjedništvo BiH na svojoj 4. redovnoj sjednici usvojilo Zaključak o zvaničnom stavu Bosne i Hercegovine u vezi s nastavkom izgradnje mosta Komarna - Pelješac od strane Republike...