Građani Tešnja čekaju na otvaranje bazena na izletištu Kiseljak

Stanovnicima općine Tešanj, počev od ovog ljeta, ponovo bi trebao biti na raspolaganju bazen na izletištu Kiseljak.

 

Podsjećamo, u augustu prošle godine iz ureda načelnika ove općine, Suada Huskića saopćeno je da je donesena odluka da se pristupi uređenju tešanjskog izletišta Kiseljak i obnovi bazena.

Postupak javne nabavke za “Uređenje izletišta Kiseljak – obnovu bazena” pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj 02-49-1-2300-2/18 od 01.08.2018. godine. Odabran je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (…) procjenjena vrijednost javne nabavke je 57.267,99 KM, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Suad Huskić, 28.08.2018.

Nakon toga, u februaru ove godine raspisan je tender za “Rekonstrukciju otvorenog bazena i izgradnja pratećeg objekta”, a u aprilu ove godine saopćeno je da je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ugovor za završetak i puštanje u rad bazena na Kiseljaku načelnik Huskić nedavno je potpisao sa firmom Nedjing, a vrijednost ugovora za izvođenje druge faze radova je 150.000 KM. Ova sredstva, kako je pojašnjeno, obezbijeđena su u budžetu Općine Tešanj.

Današnjim ugovorom je predviđena gradnja mokrog čvora, nabavka opreme i filterske stanice za bazene na Kiseljaku i pripremu i gradnju tuš kabina. Osim ovog ugovora, u ovoj godini planiramo i ugovaranje izrade zaštitne ograde, pristupnih staza i onog ostalog što treba za bazen i to ćemo obezbjediti sredstvima UNDP-a.

Suad Huskić, 24.04.2019.

Iz Općine Tešanj je istaknuto i “da će se cijena ulaznice držati na minimalnoj vrijednosti kako bi bazen bio dostupan što većem broju građana za korištenje”,  te da će se u toku godine raditi “na poboljšanju pratećih sadržaja na ovom izletištu”.

Prilikom potpisivanja ugovora sa firmama koje bi trebale obaviti završne radove, 9. juna ove godine pojašnjeno je o kojim radovima je riječ.

Projekat sadrži i prateći, mašinski objekat za doziranje i održavanje vode u bazenu.

Emina Travančić, predstavnica firme Nedjing, 09.06.2019.

Završni radovi na pratećim objektima, prema riječima ugovornih strana, trebali bi biti okončani u skladu sa predviđenom dinamikom, a bazen bi trebao biti u funkciji ovoga ljeta.

Između ostalog, potpisan je i ugovor sa firmom koja bi trebala snadbijevati bazen sa bakterijološki ispravnom vodom. Inače, nakon završetka radova i opremanja bazena, isti će biti predat na raspolaganje JU Sportsko rekreativni centar Tešanj.

Za dosadašnje aktivnosti na obnovi bazena načelnik Huskić od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti da li će ovog ljeta bazen biti u funkciji.

(Istinomjer.ba)

Protiv SDA, pa sa SDA

U ponedjeljak, 15. jula ove godine Povjereništvo Kantonalnog odbora SDP Tuzla jednoglasno je donijelo odluku o...

SDS nije podržao Dodikov veto

Narodna Skupština Republike Srpske (NSRS) podržala je prijedlog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika da blokira stupanje na snagu odluke kojom bi se od Hrvatske tražilo da prekine gradnju...Stanić se predomislio po pitanju vitalnog entitetskog interesa

Nakon što je Predsjedništvo BiH na svojoj 4. redovnoj sjednici usvojilo Zaključak o zvaničnom stavu Bosne i Hercegovine u vezi s nastavkom izgradnje mosta Komarna - Pelješac od strane Republike...