Radi se na tome

Dovođenje prirodnog gasa u sarajevska naselja Kromolj i Nahorevska brda

Sredinom maja ove godine iz Općine Centar Sarajevo saopšteno je da se privodi kraju dovođenje prirodnog gasa u sarajevska naselja Kromolj i Nahorevska brda. Ovim projektom predviđeno je proširenje gasne infrastrukture i dovođenje prirodnog gasa do što većeg broja domova na području ove općine, a završetak treće faze ovog projekta očekivao se do kraja juna. Istinomjer je pokušao provjeriti da li se radovi odvijaju prema predviđenoj dinamici, a odgovor koji smo dobili ukazuje na to da će treća faza projekta ipak trajati nešto duže.

Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja gasne mreže na području Općine Centar predviđena je Strategijom razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. godina. Realizaciju projekta gasifikacije sarajevskih naselja Kromolj, Slatina, Poljine i Nahorevska brda Općina Centar Sarajevo započela je 2016. godine. Do sada su realizovane prva i druga faza gasifikacije, u okviru kojih je položeno oko 4.120 metara distributivnog cjevovoda.

Sa ovim projektom u 200 domova na Kromolju će biti uveden prirodni gas. Na ovome se nećemo zaustaviti, a u narednom periodu planiramo gas dovesti do Nahorevskih brda, što je veoma značajan iskorak kada je u pitanju gasna infrastruktura. Očekujemo da će realizacijom ovog projekta stanovnici okolnih naselja biti zadovoljni. Lokalna zajednica i postoji kako bi osluškivala potrebe stanovnika i uvažavala njihove zahtjeve, a jedan od njih bio je upravo gasifikacija.

(Nedžad Ajnadžić, 07.08.2017.)

Načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić i direktorica KJKP „Sarajevogas“, Nihada Glamoč u maju ove godine potpisali su ugovor o realizaciji treće i četvrte faze gasifikacije naselja Kromolj i Nahorevskih brda.

U trećoj fazi je planiran nastavak gasifikacije i priključenje na distributivnu mrežu u Vogošći, dok četvrta faza projekta podrazumijeva polaganje cijevi distributivne mreže za naselje Nahorevska brda.

(Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar, 09.05.2018.)

Vrijednost treće i četvrte faze projekta je 406.230 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.

Tokom izvođenja radova na polaganju distributivnog cjevovoda gasa treće faze planirano je polaganje oko 1.350 metra, dok će u četvrtoj fazi prema Nahorevskim brdima biti položeno oko 2.500 metara nove distributivne gasne mreže. Spojit ćemo gasne mreže općina Centar i Vogošća čime ćemo poboljšati snabdijevanje ovih naselja prirodnim gasom, koji je najrentabilniji i ekološki najbolje rješenje za zagrijavanje domaćinstava. Završetak treće faze ovog projekta planiramo okončati u narednih 30 radnih dana. Do sada smo izgradili oko 4.120 metara nove mreže u prve dvije faze ovog projekta, čime je omogućeno priključenje budućih kupaca na ovom području.

(Ibrahim Karahodžić, izvršni direktor distribucije KJKP „Sarajevogas“, 09.05.2018.)

Istinomjer je pokušao provjeriti da li se radovi odvijaju prema predviđenoj dinamici. Tim povodom pitali smo Općinu Centar da li je okončano izvođenje treće faze radova na polaganju distributivnog gasnog cjevovoda, te kada će početi realizacija četvrte faze gasifikacije prema Nahorevskim brdima. Iz odgovora koji smo dobili, osim što se istim prebacuje odgovornost na KJKP Sarajevogas, također se može i zaključiti da će izvođenje radova “treće faze” potrajati duže nego što je prvobitno najavljeno.

Kako je navedeno iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje, Općina Centar je za nastavak realizacije projekta izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj, Slatina i Poljine – III faza iz svog Budžeta izdvojila 406.234,92 KM. Za realizaciju predmetnih radova zaduženo je KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.

Dana 16.03.2018. godine i 28.05.2018. godine Općina Centar je sa KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. zaključila ugovor o sufinansiranju izvođenja radova izgradnje dijela distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj, Slatina i Poljine – III faza. Odredbama ugovora KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. se obavezalo da će predmetne radove otpočeti u roku od 7 dana od dana izdavanja odobrenja za polaganje gasne mreže, te da će iste završiti u roku od 120 dana od dana dobivanja potrebne dozvole za građenje.

Obzirom da se radi o grantu Općine Centar za KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., za sva pitanja koja se odnose na dinamiku i izvođenje radova, potrebno je da se obratite navedenom preduzeću.

(Safet Huremović, Stručni savjetnik za informisanje i saradnju sa medijima, 16.07.2018)

Pitanja koja se odnose na dinamiku i izvođenje radova Istinomjer je poslao i KJKP Sarajevogas, međutim do momenta objave članka nismo dobili nikakav odgovor.

Treća faza projekta gasifikacije nije realizovana u roku od 30 radnih dana kako je najavljeno. Istinomjer će pratiti da li će biti ispoštovani ugovorom postavljeni rokovi, te da li će radovi biti okončani u naredna tri mjeseca.

Za sada Općina Centar i načelnik Ajnadžić za projekt gasifikacije dobijaju ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!