Da li će u KS konačno zaživjeti praksa “jedan predmet jedan udžbenik”?

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo (KS) je pripremilo, a Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o udžbenicima KS kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Nakon što je utvrđen prijedlog zakona, Zajednica izdavača u BiH je poručila da “ne podržava praksu jedan predmet jedan udžbenik”. Ipak, o predloženom zakonu konačnu riječ daće Skupština Kantona Sarajevo.

U osnovnim i srednjim školama na području KS koriste se udžbenici sa “Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole”, koji je donesen od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Shodno ovom spisku, za određene nastavne predmete odobreno je četiri, pet ili čak šest udžbenika. Međutim, ova praksa konačno bi mogla postati prošlost. Naime, Vlada KS utvrdila je Prijedlog zakona o udžbenicima KS koji predviđa praksu jedan predmet jedan udžbenik.

Ovakvo rješenje omogućilo je predmetnim nastavnicima da preporučuju učenicima koji će udžbenik nabaviti i koristiti u nastavnom procesu sa navedenog spiska, što je odugovlačilo, a i poskupljivalo roditeljima  nabavke pravovaljanih udžbenika. Prema predloženom Zakonu o udžbenicima, predviđeno je da resorno Ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja od strane recezenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo  prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu sa stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjena istim brojem bodova, prednost će imati  udžbenik sa većim brojem najviših ocjena.

Saopćenje Vlade KS, 10.05.2019.

Netom nakon ovog saopćenja oglasila se i Zajednica izdavača BiH tvrdeći da ne postoji nijedna zemlja u Evropskoj uniji u kojoj se provodi politika jedan predmet jedan udžbenik navodeći da se jedan udžbenik ne koristi ni u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Takva praksa provodi se u bh. entitetu RS, Sjevernoj Koreji, Bjelorusiji. Slažemo se i u tome da je neophodno roditelje osloboditi blamaže pri kupovini udžbenika i beskrajnog obilaska knjižara i buvljaka na kojima se prodaju rabljene knjige. Zbog toga pozivamo Vijeće roditelja i Sindikat da kod nadležnog ministarstva u KS odmah iniciraju akciju kojom će se svim učenicima u osnovnim školama osigurati besplatni udžbenici – saopćila je Zajednica izdavača/nakladnika u Bosni i Hercegovini.

Zajednica izdavača BiH, Saopćenje, 15.05.2019.

Podsjećamo, ovo nije prvi put da kantonalne vlasti pokušavaju uvesti praksu jedan predmet jedan udžbenik. Naime, u januaru 2018. godine zastupnici/ce u prethodnom sazivu Skupštine KS podržali su Nacrt zakona o udžbenicima, iako je bilo i mišljenja da taj “Nacrt u suštinu ne predstavlja dobru osnovu za izradu zakona”, te da “interes izdavača ne treba biti prioritet Nacrta, već rješenje haotičnog stanja”.

Nacrt ovog zakona sadržavao je 13 poglavlja u kojima su definisane “procedure odobravanja udžbenika i nadležnost Ministarstva” u toj proceduri, “ko može biti izdavač”, “prava i obaveze izdavača”, ko “ne može biti autor udžbenika”, “način štampanja i distribucije udžbenika”, “utvrđivanje najviše cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava” i dr.

Međutim, do početka školske 2018/2019. godine, od strane Skupštine Kantona Sarajevo pomenuti Zakon nije usvojen i ostao je u formi Nacrta.

U Sporazumu šestorke o pravcima djelovanja aktuelne Vlade KS navedeno je, između ostalog, i da Reforma prosvjetno-pedagoškog zavoda, koja podrazumijeva i unapređenje nastavnih procesa te “standardizaciju i utvrđivanje sadržaja udžbenika i drugih nastavnih sredstava”, mora biti sprovedena. Utvrđivanje prijedloga zakona o udžbenicima prvi je korak ka realizaciji obećanja koje se odnosi na standardizaciju udžbenika. O ovom zakonu posljednju riječ imat će Skupština Kantona Sarajevo, a biće interesantno pratiti da li će prilikom izjašnjavanja o zakonu zastupnici/ce u Skupštini KS uvažiti, i u kojoj mjeri, zahtjeve izdavača, te da li će počev od naredne školske godine u KS biti uvdena praksa jedan udžbenik za jedan predmet ili će se i dalje korititi tzv. federalni spisak udžbenika.

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Hoće li konačno Federacija BiH usvojiti Strategiju za mlade?

Zastupnici/ce u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH) podržali su inicijativu Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP) da u Federaciji bude donesena Strategija za...