Da li će biti pokrenuta tužba protiv Hrvatske zbog svojatanja bh. imovine iz bivše SFRJ?

Nakon što je 12.12.2018. godine održana prva sjednica Predsjedništva BiH, u novom sastavu, donesen je, između ostalog, i Zaključak o poduzimanju niza aktivnosti vezano za dugogodišnji problem bh. imovine u susjednoj Hrvatskoj.

Podsjećamo, ni nakon više od 20 godina nakon završetka rata država Bosna i Hercegovina nije riješila status svoje imovine koju ima u državama bivše Jugoslavije, o čemu je Istinomjer opširnije pisao u analizi Hrvatska će “voditi brigu” o imovini Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je na 1. redovnoj sjednici usvojilo Zaključak o provedbi Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ i aktivnosti na zaštiti i povratu imovine iz Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da uputi notu glavnom tajniku Ujedinjenih naroda kao depozitaru Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, kojom ga informira da Hrvatska taj sporazum krši.

Predsjedništvo BiH zadužilo je Vijeće ministara BiH da mu dostavi izvještaj o aktivnostima koje su poduzete kako bi se osigurali zaštita i povrat imovine fizičkih i pravnih osoba iz Bosne i Hercegovine i imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Zaključak Predsjedništva BiH, 12.12.2018.

Također, Pravobranilaštvo BiH dobilo je zaduženje da sa entitetskim agencijama za privatizaciju koordinira mjere zaštite bh. imovine u Hrvatskoj te utvrdi modalitete za pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom Hrvatske kojom bi se osporila ustavnost Zakona o raspolaganju državnom imovinom u Hrvatskoj i odgovarajuće uredbe koje služe kao pravna osnova za zabranu upisa imovine Bosne i Hercegovine u odgovarajuće zemljišne knjige na stvarnog vlasnika iz BiH.

Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, te Pravobranilaštvo BiH obavezni su za 6 mjeseci Predsjedništvu BiH dostaviti izvještaj o poduzetim aktivnostima, odnosno o realizaciji ovog Zaključka.

Istinomjer će pratiti da li će u narednih pola godine biti pomaka kada je u upitanju “borba” za povrat bh. imovine o kojoj, u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom, sada Hrvatska vodi brigu.

 

(Istinomjer.ba)

 

U toku “formalizovanje Bh bloka”

U svojoj nedavnoj izjavi koja se odnosila na funkcionisanja “Bh bloka”, predsjednik SDP-a BiH, Nermin Nikšić istakao je...

Kako će SDS i PDP odgovoriti na SNSD-ov poziv na “široki blok”?

Nešto više od pet mjeseci prošlo je od kada je aktuelni predsjednik SDS-a, Vukota Govedarica nakon održanih Opštih izbora 2018 godine govoreći o prvom čovjeku SNSD-a, Miloradu  Dodiku izjavio da mu...

Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i...