Emil Vlajki

Emil Vlajki je rođen u staroj dubrovačkoj porodici. Odrastao je u Splitu. U Zagrebu je završio Fakultet političkih nauka i Ekonomski fakultet, a magistrirao i doktorirao iz političkih nauka u Parizu.

Bio je profesor političkih nauka u Sarajevu do 1993. godine, kao i profesor na više svetskih univerziteta. Autor je desetak knjiga iz filozofsko-političke esejistike, objavljenih na više jezika.

Na ovom prostoru, naročito su zapažena njegova djela “The New Totalitarian Society and the Destruction of Yugoslavia”, “Antihumanizam”, “Demonizacija Srba” i “Američki teror”.

Nakon perioda dužeg od jedne decenije, obeleženog životom i radom u Kanadi i Francuskoj, prof Emil Vlajki od jeseni 2005. predaje na Nezavisnom univerzitetu za političke i društvene nauke u Banjaluci.

(Preuzeto sa Wikipedie)