Erdal Trhulj

Politička partija: 

Trenutna pozicija: 

Rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je završio Građevinski fakultet.

Od 2006. do 2010. godine obnašao je funkciju direktora Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u sklopu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar, a od januara 2011. godine obnašao je funkciju v.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Obnašao funkciju federalnog ministara energije, rudarstva i industrije.

Izvor: akta.ba