Sulejman Tihić

Politička partija: 

Trenutna pozicija: 

Rođen je 1951. godine u Bosanskom Šamcu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Bio je član, a u jednom periodu i predsjednik SDA.

Od 1996. do 2000. godine bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te njen potpredsjednik od 2000. do 2002. godine. Na Trećem, Četvrtom i Petom kongresu Stranke demokratske akcije, održanim 2001, 2005. i 2009. godine u Sarajevu izabran je za predsjednika SDA. U oktobru 2002. godine na općim izborima izabran je za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda za mandatni period od četiri godine. Godine 2007. izabran je za predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Preminuo je 2014. godine u Sarajevu.

Izvor: Wikipedia