Sulejman Tihić

Sulejman (Mersad) Tihić, rođen 26. novembra 1951. godine u Bosanskom Šamcu, bio je  predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1975. godine.

Od 1996. do 2000. godine bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te njen potpredsjednik od 2000. do 2002. godine. Na Trećem, Četvrtom i Petom kongresu Stranke demokratske akcije, održanim 2001, 2005. i 2009. godine u Sarajevu izabran je za predsjednika SDA. U oktobru 2002. godine na općim izborima izabran je za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda za mandatni period od četiri godine. Godine 2007. izabran je za predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine bio je između 2002. i 2006.

Preminuo je 25. septembra 2014. godine u Sarajevu.