Ranko Škrbić

Ranko Škrbić je rođen 10. aprila 1961. godine u Banjoj Luci. Sa suprugom Nevenom ima dvije kćerke – Ninu i Natašu. U Banjoj Luci je završio gimnaziju gdje je i 1986. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu. Magistrirao je 1991. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1994. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Karijera

Prvo zaposlenje Škrbić je dobio 1986. godine u Domu zdravlja „Laktaši“. Naredne godine počinje akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci kao asistent, da bi 2002. godine postao vanredni profesor i šef Katedre za farmakologiju. U zvanje redovnog profesora biran je 2009. godine. Njegov angažman u ovoj visokoškolskoj ustanovi traje i danas.

Kao kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) postao je 2006. godine ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske (RS). Tu dužnost je obavljao sve do 2013. godine. Bio je i ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine.

Imovina

U Laktašima posjeduje malo više od dva duluma zemljišta, a njegove kćerke su suvlasnice kuće i stana u Banjoj Luci. Kćerka Nina posjeduje još jedan stan u ovom gradu.

Škrbići su vlasnici i suvlasnici tri banjalučke firme. Ranko Škrbić je osnivač i vlasnik firme za inženjering i konsalting QUANTUM d.o.o. Sa partnerom Stanislavom Čađom je ravnopravni suvlasnik firme METAKO2 d.o.o. Banja Luka. Škrbićeva kćerka Nina je početkom 2016. godine sa Goricom Dodik, kćerkom Milorada Dodika, te Anom Cvijan u Banjoj Luci osnovala zdravstvenu ustanovu Apoteka „Green Line“ u kojoj imaju jednake vlasničke udjele.