Krstan Simić

Osim podatka da je Krstan Simić delegat u Domu naroda PS BiH iz redova SNSD-a, te da je smijenjeni sudija Ustavnog suda BiH na internetu nije moguće pronaći biografiju navedenog gospodina.

Link na “prezentaciju” Krstana Simića na web-sajtu Parlamentarne Skupštine BiH OVDJE.