Rusmir Sendić

Datum rođenja: 09.06.1955.
Obrazovanje:

2009
Doktorat “Strategije nastupa kompanija iz Bosne i Hercegovine na međunarodnom tržištu”, Ekonomski fakultet u Sarajevu – Doktor ekonomskih nauka

1983
PDS “Teorija i politika plasmana – marekting”, Ekonomski fakultet u Zagrebu – Magistar ekonomskih nauka

1974.- 1978.
Ekonomski fakultet u Sarajevu Diplomirani ekonomista

1970. – 1974.
Gimnazija u Tuzli
Profesionalna karijera:

2009
Docent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – Katedra za Marketing

1982. – 1995
Asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – Katedra za Marketing

2000. – 2005.
SAP BiH -b&b d.o.o. Sarajevo

1998. – 2000.
MERSEN Group d.o.o., Sarajevo

1981. -1995.
Ekonomski institut Sarajevo – Centar za
ekonomske odnose sa inostranstvom

1978. – 1981.
Siporex,Tuzla

Rusmir Sendić, ministar privrede Kantona Sarajevo (2010-2012),  doktor je ekonomskih nauka sa ključnim kvalifikacijama u oblasti marketinga u trgovini, marketinga u malom biznisu i međunarodnog marketinga.

Rođen je 09. juna 1955. godine. Gimnaziju je završio u Tuzli, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Titulu magistra ekonomskih nauka stekao je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2009. godine odbranio je doktorat “Strategija nastupa kompanija iz Bosne i Hercegovine na međunarodnom tržištu” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Zaposlen je kao docent na Ekonomskom fakultetu na tri predmeta na Katedri za marketing. U Ljetnom semestru 2002./2003., prema anketi studenata, proglašen je najboljim asistentom.

Karijeru je započeo 1978. godine kao rukovodilac plana, analize i ekonomike, te rukovodilac u tuzlanskom preduzeću Šiporex, gdje je ostao do 1981. godine. Potom prelazi u Ekonomski institut Sarajevo – Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom, u kojem je narednih 14 godina radio kao istraživač i naučni saradnik. U periodu od 1998. do 2000. godine, bio je vlasnik i direktor firme za pružanje usluga ekonomskog konsaltinga i marketinga MERSEN Group d.o.o., Sarajevo. Od 2000. do 2005. godine radio je kao direktor firme za implementaciju integriranih poslovnih rješenja SAP BiH – b4b.

Objavio je autorsku knjigu pod nazivom “Strategija nastupa kompanija iz Bosne i Hercegovine na međunarodnom tržištu”, te napisao brojna poglavlja u drugim djelima.