Segmedina Srna Bajramović

Rođena u Sarajevu 05.01.1973. godine. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka sa zvanjem novinarke. Posjeduje 19 godina angažmana u različitim RTV projektima (urednica, novinarka).

Stranka: SDP

Parlament: Parlament Federacije BiH

Dom parlamenta: Dom naroda