Zlatko Petrović

Petrović je rođen je u Kiseljaku, 22. decembra 1957. Gimnaziju je završio u Skopju, Makedonija, a fakultete, pravne, u Beogradu i Sarajevu. Prvi posao je dobio u ZOI 84 Olimpijskom komitetu, dvije godine prije sarajevske olimpijade, a radio je i kao vojni tužilac. Na poziciji ministra prostornog uređenja bio je i 2007.

Izvor: radiosarajevo.ba