Nermin Nikšić

Nermin (Dževad) Nikšić je rođen 27. decembra 1960. godine u Konjicu gdje i danas živi. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Konjicu. Diplomirao je 1986. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru.

Član je Socijaldemokratske partije (SDP) od 1993. godine. Od 1994. do 2004. godine obavljao je funkciju predsjednika Općinske organizacije SDP-a Konjic, a od 2004. do 2007. godine bio je predsjednik Kantonalne organizacije SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). U januaru 2007. godine je izabran za generalnog sekretara Stranke i tu funkciju i danas obavlja.

Karijera

Od 1988. godine zaposlen je u Općini Konjic na poslovima referenta za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, potom i na mjestu tržišno-ugostiteljskog inspektora. Od 1990. do 1992. godine bio je šef Odjela za inspekcijske poslove. U periodu od 1992. do 1995. godine bio je pomoćnik komandanta za pravne poslove, a kasnije i moralista u Armiji Bosne i Hercegovine (BiH).

Od 1995. do 1998. godine obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Općine Konjic a  do 2000. godine i funkciju sekretara za opću upravu, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove. Godine 2000. je imenovan za zamjenika načelnika općine Konjic, ali podnosi ostavku nakon što je izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (FBiH). Za zastupnika je biran u tri puta zaredom. U mandatu 2002-2006. godine je bio dopredsjednik, a u aktualnom periodu i predsjednik Kluba poslanika SDP-a.

Na Općim izborima 2000. godine osvojio je 2.482 glasa. Dvije godine kasnije je bio nosilac liste, ali je dobio manju podršku birača – osvojio je 1.219 glasova. Na Općim izborima 2006. godine imao je 2.069 glasova.

Na Općim izborima 2014. godine Nikšić je po peti put ušao u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Prema podacima Centara civilnih inicijativa (CCI), u ovom mandatu Nikšić je bio jedan od aktivnijih zastupnika. Po broju postavljenih poslaničkih pitanja i pokrenutih inicijativa u 2008. godini je zauzeo peto (15 pitanja i inicijativa) a u 2009. godini treće mjesto (22 pitanja i inicijative).

Imovina

Federalni premijer u Sarajevu ima stan od 125.200 KM, dok je u Konjicu suvlasnik dva stana čiju je vrijednost procijenio na 56.000 KM. U rodnom gradu, također, ima vikendicu od 70.000 KM i poslovni prostor od 15.000 KM. Prema zemljišnoknjižnim dokumentima, radi se o poslovnom prostoru od 551 metar kvadratni i 332 metra kvadratna zemljišta te pomoćnoj zgradi od 19 metara kvadratnih.

Nikšić vozi tiguana od 50.000 KM, a kćerka Najra polo od 12.000 KM.

(Preuzeto sa web-sajta Centra za istraživačko novinarstvo)