Fikret Musić

Rodjen 05.09.1953. godine u Sarajevu, opcina Centar Sarajevo.
Osnovno, srednje i visoko obrazovanje zavrsio u Sarajevu.
Na Fakultetu politickih nauka diplomirao 1976. godine.

1976 – 1977 JNA
1978 – 1980 OpCina  Centar,  RZ  MZ
1980 – 1982 DPO OpCine Centar, sekretar OK SSRN
1982 – 1986 Opcina Centar, nacelnik zajednickih sluzbi
1986 – 1990 Grad Sarajevo, Gradska uprava prihoda, pomocnik direktora
1990 – 1992 Samostalni privrednik
1992 – 1995 Armija R BiH
1995 – 1996 Grad Sarajevo, Izvrsni odbor, clan  10 za  pitanja boracko-invalidske zastite
1996 – 2000 GO  UBSD, sekretar i vijecnik u OV Novi Grad Sarajevo
2000 – 2002 Poslovni direktor SDO  BiH,zastupnik u SKS  i delegat u Domu naroda F BiH
2002 – 2006 Zastupnik u SKS
2006 – 2010 Zastupnik u SKS
2010 – Zastupnik u SKS

13.01.2011 do 21.11.2012 – Premijer vlade KS

Ozenjen, supruga Hasa-Zlata, 1956 g. dipl. ecc, sinovi Mirza, 1982 g. dipl.ing.masinstva, Zlatan, 1986 g.
dipl.ecc.

Dugogodisnji sportski radnik u OS BiH i OK Dobrinja.
Stalno nastanjen u opcini Novi Grad, Trg Sarajevske olimpijade 13.

(Preuzeto sa zvaničnog sajta Vlade Kantona Sarajevo)