Mladen Đurević

Mladen Đurević je srpski političar, načelnik opštine Višegrad od 2016. godine. Simpatizer je SNSD-a od osnivanja, a aktivan član od 2006. godine. U periodu od 2008-2012. godine bio je odbornik SNSD-a, potpredsjednik OO SNSD-a Višegrad i predsjednik mjesnog odbora. Učestvovao je aktivno u sedam izbornih ciklusa i bio nosilac aktivnosti Izbornog štaba SNSD-a u Višegradu.
Rođen je 18.11.1976. godine u Sarajevu. Nakon završene osnovne škole u Sarajevu, završava srednju geodetsku školu u Beogradu, a potom i studije geodezije diplomiravši 2000. godine. Trenutno živi u Višegradu. Oženjen je, otac jednog djeteta.