Dušanka Majkić

Dušanka (Čedomir) Majkić je rođena 24. jula 1952. godine u Tesliću gdje je završila osnovnu školu 1967. i gimnaziju 1971. godine. Završila je Višu ekonomsko-komercijalnu školu u Banjoj Luci 1973. godine, a 2006. je diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije – smjer Preduzetnički menadžment u Banjoj Luci. Nakon 1979. godine prošla je obuke za rad u spoljnoj trgovini, za odnose s javnošću i informacione i komunikacione tehnologije.

Karijera

Od 1975. do 1982. godine je radila u kompaniji Čajevec na poslovima vanjske trgovine. Tada prelazi na mjesto rukovodioca Odjeljenja prodaje proizvoda i opreme gdje ostaje do 1990. godine. Poslije toga, do 1993. godine, preuzima funkciju pomoćnika direktora za marketing i prodaju u preduzeću Govorne tehnologije u sklopu Čajevca , a potom obavlja i funkciju direktora tog preduzeća, do 2000. godine.

Izeđu 2000. i 2004. godine bila je direktor privatnog preduzeća Logos-tel iz Banje Luke, nakon čega na osam mjeseci preuzima funkciju direktora Joint Venture kompanije Opto-Link, također u Banjoj Luci.

Od 1998. član je Stranke nezavisnih socijaldemokrata, koja kasnije mijenja naziv u Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Od početka svog političkog angažmana postala je član Glavnog i Izvršnog odbora Stranke, što je i danas. Član je i Aktiva žena SNSD-a.

Na Općim izborima 2000. godine bila je kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske (RS), ali nije izabrana. Dvije godine kasnije pokušala je osvojiti mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali je dobila 6.577 glasova, što je bilo nedovoljno za poslaničko mjesto. Ipak, u decembru 2004. godine ulazi u Parlamentarnu skupštinu BiH, na mjesto svoga stranačkog kolege Nikole Kragulja koji je otišao na drugu funkciju.

U Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bila je do 2006. godine, kada na općim izborima dobija 14.037 glasova, što joj opet nije bilo dovoljno za direktan izbor. Međutim, Stranka je postavlja za delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, gdje je za predsjedavajuću imenovana u februaru 2009. godine.

Poslanički mandat u Predstavničkom domu PS BiH konačno osvaja 2010. godine, a 2014. je potvrdila svoje mjesto u ovom zakonodavnom tijelu.

Gospođa Majkić je majka dva sina – Dejana i Ognjena.

Imovina

U imovinskom kartonu iz 2002. godine prijavila je da je od kraja jula 2001. do kraja jula 2002. godine zaradila 30.000 KM. Navela je da ima vlasnički udio u dvije firme u vrijednosti od 150.000 KM i 200.000 KM te stan od 100.000 KM. Kredita i drugih obaveza nije imala.

Njen sin Dejan je u 2002. godini prijavio da je u istom periodu zaradio 12.000 KM, te da je suvlasnik stana u vrijednosti 30.000 KM.

Četiri godine kasnije prijavila je godišnja primanja u iznosu od 60.000 KM, stan – vrijedan 90.000 KM, automobil – vrijedan 25.000 KM i 20.000 KM na računu u Raiffeisen banci. Nije imala vlasnički udio u firmama.

Sin Dejan je te godine prijavio ukupna primanja u iznosu od 6.000 KM te automobil u vrijednosti 15.000 KM.

Prema podacima Centara civilnih inicijativa (CCI), Majkić je u 2007. godini imala mjesečna neto primanja u iznosu od 2.880 KM (bez beneficija), odnosno 4.981 KM, godinu dana kasnije.

U imovinskom kartonu iz 2010. godine Majkić je prijavila ukupna primanja u 2009. godini u iznosu od 86.382 KM ili u prosjeku 7.199 KM mjesečno.

Međutim, prema podacima iz Parlamentarne skupštine BiH do kojih su došli novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva, njena primanja u 2009. godini bila su veća nego što je prijavila – zaradila je ukupno 97.187 KM ili u prosjeku 8.099 KM mjesečno.

Tako je njena prosječna mjesečna plaća iznosila 5.496 KM, topli obrok 180 KM, paušal 766 KM, naknada za odvojen život 283 KM, naknada za smještaj 396 KM, naknada za rad u komisiji 799 KM te dnevnice u iznosu od 130 KM. Jednokratno joj je isplaćen regres u iznosu od 586 KM. Također je imala pravo na naknadu troškova mobilnog telefona, u ukupnom iznosu od 1.269 KM za period od marta do decembra 2009. godine.

U prva četiri mjeseca 2010. godine njena mjesečna plaća je iznosila 5.091 KM, paušal 747 KM, naknade za odvojen život i smještaj 900 KM, naknada za rad u komisiji u prosjeku 872 KM i dnevnice u prosjeku 233 KM.

U imovinskom kartonu iz 2010. godine prijavila je stan od 70 metara kvadratnih, vrijedan 100.000 KM, automobil Škoda Fabia, vrijedan 15.000 KM i ušteđevine na računima u Volks banci i Raiffeisen banci, u ukupnom iznosu od 120.000 KM.

U cijelom proteklom mandatu bila je članica Komisije za financije i proračun, te za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze, a od 2008. godine je članica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost i administrativne poslove.

U izvještajima CCI-a stoji da je tokom mandata bila najaktivniji delegat u Domu naroda. Samo u 2009. godini imala je najviše učestvovanja u raspravama (91), pokrenula je četiri inicijative i postavila 31 pitanje članovima Vijeća ministara BiH. Predložila je i po jedan zakon i amandman, a nije izostala ni sa jedne sjednice.

Na Opštim izborima 2010. bila je kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH i izabrana je sa 18.098 glasova.

(Preuzeto sa web-sajta Centra za istraživačko novinarstvo (CIN))