Haris Lulić

Haris Lulić

Haris Lulić (SDP) novi je ministar saobraćaja u Vladi KS. Rođen je 4. novembra 1968. godine. Školovao se u Sarajevu, a na Mašinskom fakultetu stekao je zvanje magistra tehničkih nauka. Zaposlen je kao viši asistent na Mašinskom fakultetu. Ekspert je u oblasti energetike, racionalnog korištenja energije u zgradarstvu, sistema daljinskog grijanja. Objavio je i nekoliko stručnih knjiga.

(Izvor: Dnevni avaz)