Miro Lazović

Miro Lazović, diplomirani sociolog,prva radna i politička iskustva sticao je u preduzeću UNIS-PRETIS Vogošća. 1988. godine.

Izabran je za predsjednika Općinskog Komiteta SK Vogošća, a 1989. godine za člana Centralnog Komiteta SK BiH i člana predsjedništva SK BiH SDP.

Na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima 1990. godine, sa liste SDP BiH, izabran je u Skupštinu Republike BiH, gdje je obavljao funkciju šefa poslaničkog kluba SDP BiH. U decembru 1992. godine, od strane Predsjedništva R BiH, imenovan je na funkciju predsjednika Skupštine R BiH, na kojoj je bio do oktobra 1996. godine.

Kao član Skupštine R BiH i šef Kluba SDP-a, imao je značajan doprinos u donošenju Odluke o raspisivanju referenduma za nezavisnost BiH.

Kao predsjednik Skupštine R BiH i član mirovne delegacije učestvovao je na svim mirovnim pregovorima o BiH, od Ženeve 1992, Vance-Owenovog i Owen-Stoletnbergovog plana 1993. godine i Washingtonskog sporazuma 1994. godine, kada je stvorena F BiH. Također, bio je i aktivni učesnik bh. delegacije tokom postizanja Daytonskog mirovnog sporazuma u SAD-u 1995. godine. U svim ovim pregovorima zastupao je cjelovitost države i ravnopravnost naroda i građana.

Njegov politički i ideološki put, od prvih dana do danas, nije mijenjan. To je put očuvanja države BiH i njena izgradnja na bazi temeljnih socijaldemokratskih vrijednosti.

Na bazi Platforme Predsjedništva R BiH iz juna 1992. godine, koja je dala okvir za zajedničku borbu građana i naroda za odbranu R BiH, Miro Lazović je gradio svoju državničku i političku karijeru.

Na Kongresu SDP-a 2015. godine, izabran je za člana GO SDP-a, a na prvoj sjednici GO i za potpredsjednika SDP BiH. Predsjednik je i Foruma Parlamentaraca 1990, a od 2012. godine i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Odlukom Općinskog vijeća Bihaća 2013. godine, Miro Lazović je proglašen „Počasnim građaninom grada Bihaća“.

Oženjen je i otac dvoje djece.