Denis Lasić

Denis Lasić

Rođen je u 1974. u Mostaru. Osnovnu završava u Pologu, a srednju elektrotehničku u bivšoj školi na Carinskom mostu u generaciji 1992. Zatim slijedi rat, poslije kojega upisuje fakultet, i 1999. diplomira matematiku na Pedagoškom fakultetu. Tu odmah ostaje raditi kao asistent, i to kao prvi na tom fakultetu. Dobitnik je i rektorove nagrade 1997./1998.

“Usporedo kao asistent na Pedagoškom, počeo sam raditi i kao profesor matematike u Srednjoj ekonomskoj školi Joze Martinovića, da bi 2004. postao ravnatelj te škole. U međuvremenu sam upisao postdiplomski studij matematike u Sarajevu i uskoro trebam magistrirati”, kaže Denis Lasić. Niz godina je ravnatelj u Srednjoj Ekonomskoj školi Joze Martinovića u Mostaru, asistent je na PMF-u i član je Uprave HŠK Zrinjski. Pored svega navedenog, otac je i troje male djece. Ima dva dječaka i curicu, a u svemu mu veliku potporu daje supruga.

Trenutno je ministar Ministarstva prometa i komunikacija u vladi FBiH pod rukovodstvom Fadila Novalića.