Željko Kovačević

Kovačević je rođen u Bihaću 1957. godine i prvo zaposlenje mu je bilo vojni tužilac Republike Srpske, zatim direktor štamparije, te upravnik Carinarnice Banja Luka.

Nakon toga je bio inspektor za primjenu carinskih propisa u Upravi carina Republike Srpske, zatim rukovodilac slobodne zone Banja Luka. Bio je profesor na srednjim školama i fakultetima u oblasti ekonomskih i pravnih predmeta, te direktor Zavisnog preduzeća „Elektrokrajina“ Banjaluka.

Uspio je u međuvremenu da postane i doktor ekonomskih i magistar pravnih nauka.

Za ministra privrede, energetike i razvoja Republike Srpske izabran je prvi put u decembru 2010. godine.

Bivši ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora Pošta Srpske.

Trenutno je generalni direktor Elekroprivrede RS-a.