Anton Kasipović

Anton Kasipović rođen je 1956. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Pravnom fakultetu. Kao dugogodišnji novinar, a potom i direktor i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Glas Srpske“ dao je značajan doprinos objektivnom i pravovremenom informisanju javnosti u Republici Srpskoj. U bogatoj novinarskoj karijeri radio je, između ostalog, kao dopisnik Radio-televizije Sarajevo, kao urednik u dnevnom listu „Nezavisne novine“ te direktor Marketinga Javnog RTV servisa BiH.

Anton Kasipović je po nacionalnosti Hrvat. Dužnost predsjednika Vlade Republike Srpske vršio je od 15. novembra 2010. do 29. decembra 2010. godine.

Od 2006 do 2013 vršio dužnost Ministra obrazovanja i kulture RS-a.

Trenuni je ministar sigurnist RS-a.