Abid Jusić

ABID JUSIĆ
– Rođen 20.7.1949. godine
– Diplomirani pravnik
– Prvi načelnik u općini Centar.
– Obavljao funkciju ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša u vladi Kantona Sarajevo (2006-2012)

Veći dio profesionalne karijere proveo u oblasti bankarstva u zemlji i inostranstvu. Kompetentan i iskusan, vrlo dobro poznaje problematiku Općine Centar. U dosadašnjem radu pokazao visoku stručnost, profesionalnost, posvećenost poslu i odanost lokalnoj zajednici za interese građana. Prepoznatljiv po korektnom ponašanju i spremnosti za maksimalnu saradnju sa načelnikom i drugim političkim partijama u vijeću.

Član je izvršnog odbora OO SDA Centar.

 

Bio je vd predsjednik skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.