Proko Dragosavljević

Profesor. Dr. Proko Dragosavljević, rođen 4. Januara, 1948. godine u Srbcu. Diplomirao je na fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu. Magistrirao je u Novom Sadu, a doktorirao u Istočnom Sarajevu gdje je stekao zvanje doktora nauka fizičke culture.

Radio kao predsjednik Skupštine optine Srbac i bio zamjenik ministra za prosvjetu Republike Srpske od 1998 do 2000. Također je radio i kao savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske. Na položaj ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske je bio do 29. Decembra 2010. Godine.

Dragosavljević je iz perioda ministrovanja ostao upamćen po skandaloznom odnosu prema budžetskim sredstvima, što je potvdila i Glavna služba za reviziju javnog sektora RS konstatujući da je njegov resor u 2010. godini potrošio 10.541.022 KM, što je za 2.652.022 KM ili 34 posto više od odobrenog budžeta. Dragosavljević je na taj način prekršio Zakon o budžetskom sistemu RS-a, revizori su mu dali negativnu ocjenu, konstatujući potpuno odsustvo odgovornosti prema načinu i raspolaganju narodnim novcem.