Petar Đokić

Petar (Savo) Đokić, rođen je 29. jula 1961. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu školu 1976. godine, nakon čega odlazi u Sarajevo da bi nastavio srednjoškolsko obrazovanje. Zapošljava se odmah nakon maturiranja u srednjoj školi MUP-a 1980. godine, a studije nastavlja uz rad.

Karijera

Od 1980. godine do 1986. godine bio je zaposlen u Centru javne bezbjednosti Tuzla, odjel u Brčkom. U periodu između 1986. i 1988. godine radio je u Opštinskoj konferenciji Saveza socijalističke omladine Brčko. Nakon toga 1989. godine zapošljava se u Opštinskoj konferenciji Socijalističkog saveza radnog naroda Brčko, gdje je ostao do 1990. godine.

Vlasnik je Trgovačkog preduzeća „Intermarket“ u Brčkom, koje je osnovao 1991. godine. Te je godine u Beogradu završio Ekonomski fakultet.

U maju 1992. godine je mobilisan i do januara 1993. godine bio je u Centru javne bezbjednosti Brčko. Od januara 1993. godine do novembra 1994. godine imao je radnu obavezu u Opštini Brčko kao povjerenik za izbjegla i raseljena lica. Između decembra 1994. i jula 1996. godine Đokić je obavljao dužnost u tadašnjem Komesarijatu za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske.

Kada je riječ o političkoj karijeri, u Savez komunista Jugoslavije učlanio se 1976. godine i bio je njen član do raspada. Od 1990. do 1991. godine bio je član Demokratskog socijalističkog saveza BiH, a nakon ujedninjavanja ove stranke sa Socijaldemokratskom partijom BiH, 1991. godine postao je Predsjednik Opštinskog odbora SDP-a Brčko. Na toj funkciji bio je do 1992. godine.

Jedan je od osnivača Socijalističke partije (SP) 1993. godine. Od 1994. godine neprekidno je član Glavnog i Izvršnog odbora ove stranke, a od 1993. do 2002. godine bio je predsjednik Opštinskog odbora SP-a Brčko.

Na Drugom kongresu SP-a 2000. godine izabran je na dužnost zamjenika predsjednika, a na Trećem (vanrednom) 2002. godine za predsjednika Socijalističke partije i tu funkciju i danas obavlja.

Živi u Brčkom i ima sina Bojana.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS) bio je poslanik u periodu od 1997. do 2002. godine, s tim da je od 1998. do 2000. godine obavljao dužnost predsjedavajućeg NS RS-a.

Na Opštim izborima 2000. godine osvojio je 4.083 glasa. Dvije godine kasnije bio je kandidat za predsjednika RS-a i osvojio je 27.137 glasova, što mu nije bilo dovoljno za izbor.

Na Opštim izborima 2010. Đokić je bio nosilac liste i kandidat za mjesto poslanika u NS RS-a. Direktno je izabran sa 3.236 osvojenih glasova.

Đokić je jedan od rekordera po stažu u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS). Naime, bio je poslanik u pet mandata u periodu od 1997. do 2010. godine. Izuzetak je napravio 2002. kada se kandidovao za predsjednika RS-a, ali nije osvojio dovoljan broj glasova.

Đokić se na Općim izborima 2014. godine kandidirao za Narodnu skupštinu RS. Iako je osvojio dovoljan broj glasova nije preuzeo mandat. U Vladi RS dobio je poziciju ministra industrije, energetike i rudarstva.

Imovina

U imovinskom kartonu koji je prijavio 2002. godine naveo je da je u 12 mjeseci imao poslanički dodatak od 10.000 KM. Uz to posjedovao je i privatno preduzeće, vrijedno 450.000 KM, te putničko vozilo kombi, vrijedno 20.000 KM. Njegova tadašnja supruga je u istom periodu imala 14.400 KM ličnog dohotka.

Na Opštim izborima 2006. godine, sa 1.865 glasova je izabran za poslanika u NS RS-a. U imovinskom kartonu te godine prijavio je i primanja u visini 11.400 KM od dividende. Uz to je posjedovao  privatno preduzeće, vrijedno 450.000 KM, polovinu stana, vrijednog 80.000 KM, automobil Golf 2, vrijedan 6.000 KM i zemljište veličine 16.000 metara kvadratnih, koje je procijenio na 20.000 KM.

Tokom 2007. godine, kao poslanik NS RS-a i član Odbora za odbranu i bezbjednost, Đokić je mjesečno zarađivao 1.496 KM, stoji u izvještajima Centara civilnih inicijativa (CCI). U 2008. godini njegova primanja su uvećana na 2.450 KM, a u 2009. su iznosila 1.865 KM.

Sa sjednica je u prve tri godine mandata izostao pet puta. Kada je riječ o učestvovanju u raspravama u tom periodu, bio je među aktivnijim poslanicima (78 puta), dok je nešto lošiji bio u postavljanju pitanja članovima Skupštine RS-a (13 puta).

U imovinskom kartonu koji je predao pred Opšte izbore 2010. godine Đokić je prijavio da je na ime plate i naknade za rad u komisijama u 2009. godini zaradio 29.700 KM. Ponovo je prijavio suvlasništvo nad stanom, ovoga puta upisujući i površinu od 142 metra kvadratna te vlasništvo nad zemljištem od 16.000 metara kvadratnih.

Prema podacima iz ovog kartona, Đokić je vlasnik kuće od 170 metara kvadratnih, vrijedne 100.000 KM, te firme smještene na 100 metara kvadratnih površine, vrijedne 480.000 KM. U Pavlović banci ima kredit od 110.000 koji treba vratiti do 2018. godine.

Prema podacima iz Zemljišnoknjižnog ureda Osnovnog suda u Brčkom, Đokić je vlasnik jednosobnog stana od 36 metara kvadratnih u ulici Dražena Petrovića.

Dokumenti istog suda pokazuju da je Đokić osnivač preduzeća INTERMARKET d.o.o. koje se bavi unutrašnjim i spoljnotrgovinskim prometom.

 

(Podaci Centra za istraživačko novinarstvo – CIN)