Dragoljub Davidović

Dragoljub Davidović je rođen 8. septembra 1946. godine u Mrčevcima, opština Laktaši. Završio je srednju Elektrotehničku školu u Banjoj Luci, a zatim Elektrotehnički fakultet u Sarajevu. Davidovićev profesionalni put ide redovnim tokom: u Elektroprenos dolazi kao pripravnik, obavlja inženjerske poslove, a od 1981. godine je tehnički rukovodilac EP-ovog pogona u Banjoj Luci. Četiri godine kasnije postaje direktor banjalučkog OUR-a u Elektroprenosu, a 1992. godine, osnivanjem Elektroprivrede Republike Srpske, dolazi na mjesto direktora Elektroprenosa Banja Luka koji je pokrivao čitavu Republiku Srpsku.

Sa ovog mjesta, 2000.-te godine došao je na mjesto gradonačelnika Banje Luke.

U oktobru 2004. godine na održanim izborima građani Banje Luke su mu ponovo iskazali povjerenje, tako da je pred njim novi četverogodišnji mandat.

Gradonačelnik Dragoljub Davidović je trenutno i potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, te predsjednik Saveza energetičara. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja od kojih posebno izdvajamo priznanje počasnog člana Internacionalne lige humanista, koje mu je uručeno u maju 2003. godine, kako je to obrzloženo za „lični doprinos u promociji mira i humanizma“.

(Preuzeto sa zvaničnog web-sajta Grada Banja Luka)