Stanislav Čađo

Rođen je 1961. godine u Gradišci. Gimnaziju i pravni fakultet je završio u Banjoj Luci.

Do sada je radio u izdavačkom preduzeću ”Vuk Karadžić” Beograd, poslovna jedinica Banja Luka, u radnoj zajednici društveno političkih organizacija opštine Laktaši, kao i trgovačkom preduzeću ”SIM PROM”, kao rukovodilac komercijalnih poslova.

Prije izbora za ministra unutrašnjih poslova, obavljao je funkciju direktora ODP ”TEHNOGAS”.

Oženjen, otac dvoje djece.

(Podaci sa zvaničnog web-sajta Vlade RS)