Semiha Borovac

Rođena je 2. marta 1955. u Sarajevu, gdje je završila Osnovnu školu „Ahmet Fetahagić“ i Drugu gimnaziju. Diplomirala je 1977. na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a 2000. položila Pravosudni ispit. Od 1977.do 1982. radila je kao stručna saradnica u Sindikatu RBiH. Od 1982. do 1996. radila je u Općini Novo Sarajevo kao upravna inspektorica, sekretarica Vijeća udruženog rada u SO Novo Sarajevo, pomoćnica sekretara SO Novo Sarajevo, pomoćnica sekretara IO Novo Sarajevo i šefica Kabineta načelnika Općine Novo Sarajevo. Od 1996. do 2000. bila je zamjenica ministra pravde Kantona Sarajevo. Od 1998. do 2000. bila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Od 2000. do 2005. bila je delegatkinja u Skupštini Kantona Sarajevo, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH i predsjednica Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH. Na Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, 14.juna 2005. godine, izabrana za gradonačelnicu Sarajeva, na osnovu čega je preuzela dužnost kao prva gradonačelnica u historiji Grada Sarajeva. Trenutno obnaša funkciju ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Karijera:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Koordinator za reformu javne uprave, 2010 – 2015.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Savjetnik premijera FBiH, 2010
GRAD SARAJEVO, SARAJEVO
Gradonačelnica Sarajeva, 2005. – 2009.
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, 1998.-2000.
VLADA KANTONA SARAJEVO, SARAJEVO
Zamjenica ministra pravde KS, 1996.-2000.
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, SARAJEVO
Zastupnica u Skupštini, 2000.-2005.
DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Predsjednica Kluba Bošnjaka, 1998.-2000.
OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Šef kabineta načelnika Općine Novo Sarajevo, 1996.-1996.
OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Pomoćnik sekretara IO Općine Novo Sarajevo, 1992.-1996.
ČLAN DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EVROPE ISPRED FEDERACIJE BIH, 1998.-2000.
OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Sekretar općinske Izborne komisije na prvim višestranačkim izborima i član općinske Komisije za provođenje Referenduma o nezavisnosti BiH, 1990.-1992.
OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Pomoćnik sekretara SO Novo Sarajevo, 1990.-1992.
OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Sekretar Vijeća udruženog rada SO Novo Sarajevo, 1986.-1990.
OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Upravni inspektor u Općini Novo Sarajevo, 1983.-1986.
SINDIKAT RBIH, SARAJEVO
Stručni saradnik, 1977.-1983.

Obrazovanje

  • PRAVOSUDNI ISPIT, SARAJEVO, 2000.
  • STRUČNI ISPIT RADNIKA ORGANA UPRAVE, SARAJEVO 1983.
  • ZAVRŠEN PRAVNI FAKULTET NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, 1977.
  • ZAVRŠENA DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO, 1973.
  • ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA “AHMET FETAHAGIĆ”, 1969.

Ostale aktivnosti u karijeri

Prvi zamjenik predsjedavajućeg Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, 2010 – 2015.

Član Koordinacije saveza općina i gradova u Federaciji BiH i saveza općina i gradova Republike Srpske, 2007- 2008.

Član saveza općina i gradova u Federaciji BiH, 2005 – 2008.

Član Komisije Vijeća ministara BiH za Restituciju u Bosni i Hercegovini, 2005 – 2007.
Posmatrač Općih izbora u Velikoj Britaniji ispred FBiH, 1999.
Predsjednica “Foruma Žene Bosne i Hercegovine” u prvom sazivu, 1998.
Član Komisije za ustavno – pravno uređenje Grada Sarajeva i podjelu nadležnosti između Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo, 1997 – 2000.

Političke aktivnosti

Sekretar Kantonalnog Odbora SDA Sarajevo, 2000 – 2004.
Predsjedavajuća III Kongresa SDA Bosne i Hercegovine, 2001.
Član komisije za Statut i Poslanik SDA, 2002 – 2009.
Član Grupe za pravna pitanja Savjeta SDA, 2003 – 2009.
Član glavnog odbora SDA, 2005.-
Predsjedavajuća IV Kongresa SDA, 2005.
Predsjednik odbora za pravna pitanja SDA, 2007 – 2009.
Predsjedavajuća V Kongresa SDA, 2009.
Predsjednica Komisije za pravna pitanja, Kanton Sarajevo, 2010.
Predsjednica Međunarodnog naučnog skupa „20 godina SDA“, 2010.