Enver Bijedić

Politička partija: SDP

Trenutna pozicija: Predsjednik KO SDP Tuzla

Rođen je 1961. godine u Tuzli gdje je završio Rudarsko-mašinski fakultet, a postdiplomski studij završio je 2010. godine i stekao naziv magistra ekonomskih nauka.

Član je Presjedništva Opštinskog i Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla i predsjednik Teniskog kluba „Sloboda“ Tuzla.

Od 1998. godine radio je u Carinskoj Upravi Federacije BiH, a od aprila 2005. godine bio je na poziciji direktora JP „Direkcija za izgradnju“. Od 2010. godine bio je na poziciji Federalnog ministra prometa i komunikacija. Od 2014. do 2018. godine bio je zastupnik u Parlamentu Fedracije BiH.

Izvor: Akta.ba