Vjekoslav Bevanda

Politička partija: HDZ BiH

Trenutna pozicija: Ministar finansija i trezora BiH i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Rođen je 1956. godine u Mostaru, gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Od 2007. do 2010. godine bio je na funkciji Ministara finansija Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2012. do  2015. godine je bio  Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a od 2015. godine je zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora.

Izvor: Vijeće ministara BiH