Sadik Bahtić

Sadik (Adem) Bahtić je rođen 18. decembra 1957. godine u Šehovcima, općina Sanski Most. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, gdje završava i Srednju tehničku školu 1976. godine. Diplomirao je 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistrirao je na Panevropskom univerzitetu u Banjoj Luci 2006. godine, gdje je i doktorirao 2010. godine.

Član je Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) od juna 1996. godine, a bio je i predsjednik Općinskog savjeta SBiH Sanski Most do 2010. godine. Predsjednik je Kantonalnog vijeća SBiH Unsko-sanskog kantona (USK), član Izvršne komisije i potpredsjednik Kadrovske komisije ove stranke.

Karijera

Nakon završetka fakulteta zaposlio se u preduzeću AIPK Banja Luka, gdje ostaje do 1989. godine. Od 1989. godine do početka rata radio je u preduzeću UPI Sarajevo.

Godine 1991. registruje privatnu firmu Bahtić Commerc d.d. u Banjoj Luci, koju kasnije preregistruje u Bihaću.

Od 2005. godine zaposlen je kao upravnik Centra – pošta Bihać.

Oženjen je sa Sabinom i ima kćerku Azru.

Na Općim izborima 2000. godine, sa 2.367 osvojenih glasova, izabran je za poslanika u Skupštini USK. Dvije godine kasnije bio je kandidat za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), ali nije izabran zbog nedovoljnog broja glasova.

Na Općim izborima 2006. godine Bahtić je izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH sa 7.405 glasova.

Imovina

U imovinskom kartonu iz 2002. godine  prijavio je ukupnu zaradu na ime plaće i honorara u iznosu od 14.400 KM, za period od jula 2001. do jula 2002. godine. Prijavio je i dionice ABS banke u vrijednosti od 100.000 KM. Od nepokretne imovine naveo je da posjeduje kuću, vrijednu pola miliona maraka u Šehovcima, koju je naslijedio, i firmu Bahtić Commerc, također vrijednu 500.000KM. Prijavio je vlasništvo nad jednim i suvlasništvo nad drugim lokalom, ukupne vrijednosti 150.000 KM i automobil od 10.000 KM. U tom periodu je imao kredit u ABS banci od 290.000 KM, sa rokom otplate do augusta 2003. godine.

Četiri godine kasnije, u imovinskom kartonu za 2006. godinu, Bahtić je za period između juna 2005. i juna 2006. godine prijavio ukupna primanja od 24.840 KM, plus 2.400 KM koje je zaradio dok je bio poslanik u Skupštini USK kao član Komisije za finansije i budžet. Naveo je da posjeduje kuću u Bihaću i da je suvlasnik lokala u Sanskom Mostu koji vrijedi 75.000 KM.

Prema dokumentima Katastra općine Bihać, Bahtić je 1996. kupio posjed površine 401 metra kvadratnog, koji se nalazi u Bihaću. Kasnije je na ovom posjedu Bahtić izgradio novu kuću od 84 metra kvadratna. Međutim, Bahtić ovaj posjed nije prijavio u svom imovinskom kartonu iz 2002. Godine, što je potvrdio novinaru Centra za istraživačko novinarstvo.

Prema dokumentima Katastra općine Sanski Most, Bahtić nije prijavio ni suvlasništvo nad zemljom od 2.019 metara kvadratnih koja se nalazi u Trnovu kod Sanskog Mosta, niti suvlasništvo nad zemljom, ukupne površine od 5.662 kvadrata u Šehovcima kod Sanskog Mosta.

Poredeći dva imovinska kartona, u 2006. godini Bahtić je prijavio mnogo manje imovine – ostala mu je samo kuća i jedan od lokala, u kojem je trenutno suvlasnik. Nije objasnio šta se dogodilo sa imovinom koju nije prijavio, vrijednom 600.000 KM.

U imovinskom kartonu za 2010. godinu, Bahtić je za period između januara i decembra 2009. godine prijavio ukupna primanja od 41.877 KM, koje je zaradio kao poslanik, i ušteđevinu od 58.000 KM. Od imovine je prijavio stan od oko 50.000 KM, kuću – vrijednu 200.000 KM i suvlasništvo nad lokalom koji se nalazi u Sanskom Mostu i koji vrijedi 50.000 KM.

Prema izvještaju Centara civilnih inicijativa (CCI), Bahtić je tokom posljednjeg mandata kao poslanik u Predstavničkom domu PS BiH imao osam izostanaka sa ukupno 97 zasjedanja Predstavničkog doma, zaključno sa augustom 2010. godine.

Tokom 2009. godine Bahtić je imao tri opravdana izostanaka. Sudjelovao je u 52 parlamentarne rasprave, postavio 16 poslaničkih pitanja i pokrenuo tri inicijative. Po tome je jedan od najaktivnijih poslanika u 2009, a podaci CCI-a pokazuju da je takav bio i u prve dvije godine mandata.

Jedan je od pet poslanika u Predstavničkom domu koji nisu profesionalno angažovani u Parlamentu BiH, pa je primao samo paušal koji je u 2009. godini mjesečno u prosjeku iznosio 766 KM. U istoj godini dobio je razliku plaće u iznosu od 19.412 KM. Tokom 2008. godine Bahtić je primao mjesečni paušal u iznosu od 747 KM, dok je tokom 2007. godine njegov mjesečni paušal iznosio 840 KM.

U prva četiri mjeseca 2010. godine primao je 747 KM paušala mjesečno, dok je ukupno dobio 8.745 KM kao razliku plaće.

Kantonalno tužilaštvo u Bihaću je u oktobru 2004. godine podiglo optužnicu protiv Sadika Bahtića, koja ga tereti za krivično djelo prevare. Presudom Općinskog suda u Sanskom Mostu od januara 2005. godine, koja je potvrđena presudom Kantonalnog suda u februaru 2006. godine, Bahtić je proglašen krivim za krivično djelo prevare. Naime, on je 2002. godine kao predsjednik Kantonalnog vijeća SBiH USK, prilikom pripremanja predizbornog skupa u Sanskom Mostu, uzeo od Hamdije Šarčevića iz Sanskog Mosta 15.000 KM za organizaciju predizbornog skupa uz obećanje da će mu novac uskoro biti vraćen.

Izrečena mu je uvjetna kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci, koja se neće izvršiti ako u roku od osamnaest mjeseci Bahtić ne počini novo krivično djelo.

Bahtić je i ranije osuđivan, kao dvadesetjednogodišnjak. Godine 1979. osuđen je presudom Općinskog suda Sanski Most za krivično djelo ilegalne sječe i pustošenja šume, na kaznu zatvora u trajanju od 90 dana, uvjetno – na jednu godinu.

Na Općim izborima 2010. Sadik Bahtić je bio kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ali nije izabran – osvojio je 4.582 glasa.