Milorad Bahilj

Rođen 23.2.1953. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Mostaru.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 1980. godine i stekao zvanje – diplomirani ekonomist.

U Aluminijskom kombinatu, Mostar radio na poslovima ekonomske i finansijske struke u periodu od 1976. do 1992. godine.

U grupi Lijanovići, Široki Brijeg radio na poslovima komercijalno-ekonomske struke.

Do imenovanja na funkciju Federalnog ministra trgovine obavljao dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara od 2010. godine.