Adnan Himzanija

Adnan Himzanija je predsjednik Sindikalne organizacije Grasa i potpredsjednik Sindikata komunalne privrede FBiH.

O njemu nije moguće pronaći detaljne informacije na internetu.