Zakon o studentskom standardu usvojen

Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću: “Ovim zakonom definitivno će se osigurati bolji standard za sve studente, posebno za one koji dolaze iz drugih gradova i općina”

Skoro godinu dana je proteklo od utvrđivanja Prijedloga Zakona o studentskom standardu koje je Vlada Unsko-sanskog kantona 16.03.2017. godine uputila Skupštini USK na razmatranje. Tom prilikom premijer Husein Rošić je rekao:

Mi smo danas utvrdili Prijedlog Zakona o studentskom standardu. Nakon dvadeset godina studentima smo ponudili jedan pravni akt, odnosno formalni akt na bazi kojeg mogu ostvariti i poboljšavati svoj status općenito prilikom studiranja na organizacionim jedinicama Univerziteta u Bihaću… Mi želimo da s takvim jednim normativnim aktom biti prvi u Federaciji…i tako da mi je drago da smo isti uputili prema Skupštini u proceduru i nadam se da će on vrlo brzo biti na samom dnevno redu Skupštine kantona.

Husein Rošić, 16.03.2017.

Međutim, na narednoj sjednnici Skupštine USK održanoj 10.04.2017, godine, Prijedlog je povučen sa dnevnog rada, te se o njemu nije raspravljalo.

Dugo vremena nakon toga Zakon o studentskom standardu bio je predmet javne rasprave u Unsko-sanskom kantonu. Tako je na sastanaku održanom  14.06.2017. godine u Bihaću sa predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Bihaću, premijer Rošić istakao šta bi, između ostalog, mogao da sadrži pomenuti Prijedlog:

Dosad je zbog izostanaka jasno definisanog statusa studentskih udruženja bilo teško uspostaviti i voditi jedinstvenu i transparentnu politiku razvoja i finansiranja studentskih udruženja, a sad su utvrđena načela studentskog organiziranja, obaveze visokoškolske ustanove prema studentskim oganizacijama kao i način finansiranja programa studentskih udruženja i zadaci tijela studentskih organizacija. Uniji studenata ovim bi bilo raspoređeno jedan posto budžeta Univerziteta u Bihaću.

Husein Rošić, 14.06.2017.

Konačno, 07.08.2018. godine Skupština Unsko-sanskog usvojila je Zakon o studentskom standardu. Zakonom se predviđa da će se iz budžetskih sredstava Unsko-sanskog kantona za studentski standard i studente na godišnjem nivou izdvajati između 0,3 i 1 posto. Komentarišući donošenje Zakona, Enis Čelebić, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću je istakao:

Ovim zakonom definitivno će se osigurati bolji standard za sve studente, posebno za one koji dolaze iz drugih gradova i općina. Ponosan sam jer smo uspjeli istrajati u svojim namjerama. Svjesni smo da nam Zakon nalaže kako prava tako i obaveze koje ćemo ispunjavati.

Enis Čelebić, 08.03.2018.

Usvajanjem Zakona o studentskom standardu od strane zakonodavnog tijela Unsko-sanskog kantona, navedeno obećanje premijera tog kantona Huseina Rošića Istinomjer smatra ispunjenim.

(istinomjer.ba)

Vjetroelektrana Mesihovina puštena u pogon

Završetak radova i puštanje u pogon prve bh. vjetroelektrane Mesihovina, nakon nekoliko odgađanja, najavljen je u...

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru 2016....Vlada HNK ostaje pri svom stavu

Nakon konferencije za štampu glasnogovornika Vlade HNK, održane 09.03.2018. godine, jasno je da strane ostaju i dalje na svojim prethodnim pozicijama. Borbi između Strukovnog sindikata doktora...