Zaboravljena pravna država

Efikasnije pravosuđe, borba protiv korupcije, te ljudska prava i slobode, ni u protekloj godini nisu bile fokus rada i interesovanja Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH.

 

Od skromnih 42 obećanja koja se odnose na oblast pravne države, koliko su partije na vlasti dale tokom predizborne kampanje 2014. godine, za dvije godine mandata samo pet ih je ocijenjeno kao započeto, dok je realizacija samo jednog u progresu.

Kada govorimo o državnom nivou vlasti i Vijeću ministara BiH, jedine promjene u odnosu na prvu godinu mandata desile su se po pitanju rješavanja predmeta ratnih zločina. Dva obećanja u ovoj oblasti ocijenjena su kao započeta kada je, sredinom decembra 2016. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH sa Delegacijom Evropske unije u BiH potpisalo Ugovor o finansiranju aktivnosti tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini na rješavanju ovih predmeta, vrijedan 7.438.000 eura, čime je osigurana podrška procesuiranju predmeta ratnih zločina u 15 tužilaštava i 8 sudova. 

 

Restrukturiranje Suda i Tužilaštva BiH, formiranje Vrhovnog suda BiH, kao i demilitarizacija Bosne i Hercegovine još uvijek su samo obećanja koja se ponavljaju iz mandata u mandat, ali na kojima nije zabilježen bilo kakav rad koji bi doveo do njihovog ispunjenja.

Iako bilježi vrlo mali broj aktivnosti usmjerenih na provedbu datih predizbornih obećanja, Vijeće ministara BiH do sada je postiglo najveću efikasnost provedbe mjera iz Akcionog plana za provedbu Reformske agende za BiH iz oblasti Vladavine prava i dobrog upravljanja. Od ukupno 16 planiranih mjera iz ove oblasti, usvojeno ih je već 10.

Mađutim, akcioni plan Vijeća ministara BiH nije uključivao mjere kojima bi se sprovodila data predizborna obećanja.  

 

Slična situacija je i sa federalnim nivoom vlasti. Partije koje čine Vladu FBiH nisu pridavale pažnju provođenju obećanja iz oblasti pravne države.

Čak ni nakon dvije godine mandata, Vlada FBiH ne bilježi značajnije aktivnosti usmjerene ka borbi protiv diskriminacije, promicanju ravnopravnosti spolova i većeg učešća žena u politici. Iako podaci iz Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava žena u BiH za 2016. godinu (koje priprema Sarajevski otvoreni centar) govore kako je potrebno sistematski raditi na poboljšanju položaja žena u društvu, koje su u velikoj mjeri diskriminisane, marginalizovane, a u određenom broju i u potpunosti društveno isključene, Vlada FBiH nije našla za shodno baviti se navedenim problemima.

 

Ni dugo najavljivano i obećavano formiranje privrednih sudova u FBiH nije došlo na dnevni red Vlade.

Pozitivna promjena u odnosu na prvih godinu dana mandata zabilježena je na samo jednom obećanju i to zahvaljujući aktivnostima Agencije za reviziju privatizacije, koja je u proteklih godinu dana vršila revizije privatizacije određenih preduzeća (Dite d.d. Tuzla, Feroelektra d.d. Sarajevo, hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Vranica d.d. Sarajevo i BNT Kovačnica Novi Travnik).

 

Nakon što kratko sumiramo drugu godinu mandata aktuelne vlasti, možemo zaključiti samo jedno – predizborna obećanja partija na vlasti, koja se tiču oblasti pravne države, ostaju i dalje na začelju liste prioriteta Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH.  

(istinomjer.ba)

 

Troškovi predstavništava RS i dalje rastu

Bez obzira na sva neodgovorena pitanja o efektima njihovog rada, budžetska podrška za predstavništva koja je Vlada...

Tijana Cvjetićanin

Reforma penzionog sistema čeka dogovor SDA i HDZ-a

Prijedlog Zakona o PIO/MIO koji bi podrazumijevao novi obračun penzija, po bodovnoj formuli na osnovu koje će se vršiti redovno i transparentno usklađivanje penzija, usvojen je na 20. redovnoj...

Damir Dajanović

Tijana Cvjetićanin

Selma Ašćerić

RS (ni)je bolji dio BiH

Predsjednik Republike Srpske je po ko zna koji put ustvrdio da je Republika Srpska u dobroj situaciji, te da se pod njegovim i vodstvom njegove stranke standard života drastično poboljšao. Poseban...

Aida Ajanović