Za 62 porodice kolektivni centri konačno su prošlost

U okviru Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja, ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH, Edin Ramić, pored drugih aktivnosti u ovom pravcu najavio je i izgradnju stambenog objekta sa 62 stambene jedinice na lokalitetu Radakovo, na području Grada Zenica.

Na problem koji je još uvijek aktuelan u Bosni i Hercegovini, a koji se odnosi na kolektivne centre za smještaj osoba sa statusom izbjeglih i raseljenih lica, Istinomjer se već osvrtao u svojoj analizi pod nazivom Kolektivni centri kao kolektivna sramota.

Podsjećamo, u cilju pružanja podrške našoj zemlji da ispuni svoju obavezu prioritetnog zatvaranja svih kolektivnih centara, Administrativno vijeće Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) 25.01.2013. godine odobrilo je Bosni i Hercegovini zajam u iznosu do 60 miliona eura za finansiranje Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Osnovni cilj Projekta je, kako se navodi, “podržati interno raseljene osobe i druge ugrožene osobe da se presele iz prenapučenih, oštećenih i “privremenih” smještaja u kolektivnim centrima, gdje žive već godinama, te na taj način ostvare svoje pravo na odgovarajući smještaj”.

U sklopu ovog projekta, ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH, Edin Ramić, pored drugih aktivnosti najavio je i izgradnju stambenog objekta sa 62 stambene jedinice na lokalitetu Radakovo na području Grada Zenica.

U okviru planiranih aktivnosti ćemo izgraditi 62 stambene jedinice na lokalitetu Radakovo i 69 na lokalitetu Klopče. Ciljne grupe projekta su raseljene osobe i povratnici koji žive u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju, kao i osobe u stanju socijalne potrebe za stambenim zbrinjavanjem. Planirano je da izgradnja zgrade u Radakovu započne u drugoj polovini 2017. godine, te postoji dobar osnov da će se sredstva realizovati u potpunosti u narednom periodu.

Edin Ramić, 14.02.2017.

Konačno, nakon dvije i pol godine od prezentacije rješenja zgrade u Radakovu, u ovom naselju danas je upriličena svečana primopredaja novoizgrađene zgrade u okviru Regionalnog stambenog programa, te useljene 62 porodice koje su trajno riješile svoje stambeno pitanje.

Ovim Istinomjer obećanje ministra raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH, Edina Ramića koje se odnosilo na izgradnju zgrade u Radakovu ocjenjuje ispunjenim.

(istinomjer.ba)

 

Još jedna netačna tvrdnja o broju neprovedenih odluka Ustavnog suda BiH

Veoma često se od strane visokih političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini iznose netačne tvrdnje kada je u pitanju...

RS: Obavljanje pravnih poslova elektronskim putem

Prema najavi direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Srđana Rajčevića, od sredine naredne godine građanima/kama RS biće omogućeno brže i efikasnije obavljanje pravnih poslova...Formiranje vlasti u Kantonu Sarajevo je moguće bez SDA?

Sastanak i dogovori o formiranju postizborne vlasti na nivou Kantona Sarajevo najavljen je za sutra, 19.10.2018. godine. Inicijator i domaćin sastanka je Naša stranka, a ideja vodilja pregovora ove...