Vlada RS: Naknada za neustavne odluke resornih ministarstava

Tokom prošle i početkom ove godine Ustavni sud RS donio je nekoliko odluka kojim je ocijenjeno da su pojedina resorna ministarstva nezakonito obračunavala naknade za troškove prevoza zaposlenicima/cama u svojim resorima. Shodno odlukama Ustavnog suda RS, ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske, Anton Kasipović izjavio je da je da će Vlada RS, tokom ove godine, u šest mjesečnih rata izmiriti “razliku troškova prevoza za radnike u upravi, pravosuđu, unutrašnjim poslovima, prosvjeti i kulturi”.

Anton Kasipović

Odluka Ustavnog suda je različita od oblasti do oblasti. Kada je riječ o pravosuđu, odluka je iz decembra prošle godine, dok je za druge resore odluka iz januara ove godine. Obaveze za taj period ćemo izmiriti u najviše šest mjesečnih rata, a kompletnu analizu svih isplata će uraditi Ministarstvo finansija.

U tom smislu će resorna ministarstva u narednih nekoliko dana pripremiti tekst memoranduma, koji ćemo poslati na usaglašavanje granskim sindikatima, a po usaglašavanju teksta ćemo potpisati taj akt.

(Anton Kasipović, 01.02.2018.)

Naime, Ustavni sud RS utvrdio je da Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenim u institucijama u nekoliko resora RS nisu bila u saglasnosti sa Ustavom RS, Zakonom o radu i Zakonom o platama zaposlenih u pravosuđu RS.

U skladu sa zakonskim propisima poslodavac je obavezan da radniku isplaćuje “naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla, ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca”, a ovo pravo bilo je uskraćeno zaposlenicima/cama na osnovu internih odluka ministarstava.

Po ovoj instrukciji Vlade, radnici koji koriste prevoz su zakinuti u sredinama gdje nemaju mogućnost da koriste javni prevoz. Imaju pola te naknade, što je van svake pameti.

(Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa RS, 29.11.2017.)

I Kasipovićev resor, odnosno ministarstvo pravde RS također je donijelo protuustavnu odluku.

Ustavni sud RS utvrdio je da član 7. Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u institucijama pravosuđa RS, koji je donio ministar pravde RS, nije u saglasnosti s Ustavom RS, Zakonom o radu i Zakonom o platama zaposlenih u pravosuđu RS.

Imajući u vidu da je Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u institucijama pravosuđa RS određeno da se ova naknada isplaćuje u visini pune cijene prevozne karte u javnom saobraćaju, Ustavni sud je ocijenio da je donosilac osporene odredbe izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, te da je predmetnim normiranjem narušio načela ustavnosti i zakonitosti

(Ustavni sud RS, 29.11.2017.)

Početkom februara ministar Kasipović izjavio je da je da će ovi nezakoniti potezi biti korigovani, odnosno da je zajednički stav Vlade i sindikata da se ovo pitanje istovremeno riješi za sve sporne oblasti i na identičan način.

Danas je u Banjoj Luci, u ime Vlade Republike Srpske, u svojstvu Potpredsjednika Vlade Republike Srpske, Anton Kasipović potpisao usaglašeni Memorandum o izmirivanju obaveza nastalih povodom izvršenja odluka Ustavnog suda Republike Srpske, a vezano za izmirivanje troškova prevoza radnika.

Memorandum predviđa da se naknada troškova prevoza, prilikom dolaska na posao i povratka sa posla, isplaćuje u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora, i to za radnike kojima je mjesto stanovanja udaljeno od radnog mjesta preko četiri kilometra, u visini pune cijene prevozne karte u javnom saobraćaju ili ugovorene cijene mjesečne karte kod ovlašćenog prevoznika.

Takođe, potpisnici Memoranduma su se saglasili da se obaveze nastale radi izvršenja odluka Ustavnog suda Republike Srpske za period 2016. i 2017. godine, a koje nisu utužene, počnu izmirivati nakon realizacije Memoranduma o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda zaključenog dana, 21.04.2017. godine, i to u šest rata.

(Vlada Republike Srpske, 05.03.2018.)

Nedavno je Kasipović izjavio i da se izmirenje obaveza iz 2017. godine “sprovodi u skladu sa utvrđenom dinamikom”. Istinomjer će pratiti da li će se realizacija svih obaveza, utuženih i neutuženih, shodno današnjim najavama i potpisanom memorandumu odvijati po planu.

Anton Kasipović za potpisivanja memoranduma na osnovu kojeg bi se trebalo realizovati obećanja o izmirenju razlike troškova prevoza dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Klirinški dug uplaćen Federaciji BiH nije otišao u infrastrukturne projekte

Još prije nego su sredstva uplaćena, premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić u par navrata izjavio je da će novac od...

Sjednica Narodne skupštine RS bez Adama Šukala

Poslanik Adam Šukalo na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03.07.2018. godine na kojoj se između ostalog raspravljalo o “izvještaju Anketnog odbora formiranog Odlukom Narodne...BiH od sada može izvoziti sve vrste mlijeka i mliječnih proizvoda u EU

Sredinom jula ove godine ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović izjavio je kako resorno ministarstvo i Kancelarija za veterinarstvo BiH vode intenzivne, završne pregovore,...