Vlada RS i poslodavci sporo rade na realizaciji samozadanih ciljeva

Predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović i predstavnik Unije udruženja poslodavaca RS, Dragutin Škrebić potpisali su početkom decembra 2017. godine “Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018.-2020. godina”. Prema ovom memorandumu, u ovoj godini trebalo bi biti realizovano ukupno 16 dogovrenih mjera za oporavak privrede u RS. Za proteklih sedam mjeseci, Vlada RS i poslodavci ispunili su u potpunosti samo 4, od ukupno 16 dogovrenih mjera za oporavak privrede, fiskalnu konsolidaciju i reformu javnog sektora.

Prilikom potpisivanja Memoranduma, Cvijanovićeva je izjavila sljedeće:

Na ovaj način želimo da osnažimo sve što smo napisali u programu ekonomskih reformi.

Mislim da će ovaj projekat biti podsticajan, a podrazumijeva refundaciju troškova za poreze i doprinose za svakog novozaposlenog radnika u privredi.

Ostajemo zajedno u borbi protiv neformalne, odnosno sive ekonomije.

(Željka Cvijanović, 11.12.2017.)

Potpisivanjem memoranduma Vlada RS obećala je izmjene nekoliko zakona.

Kroz sam memorandum mogli ste da vidite da će naša pažnja biti usmjerena na zakonodavne, strateške ciljeve, na jačanje socijalnog dijaloga. Predviđeno je i da uđemo u proces donošenja i izmjena nekoliko važnih zakona, jedan od njih je definitivno i Zakon o radu. Takođe, tu su Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, te Zakon o inspekcijama. Tu su i strateški dokumenti kao što je strategija bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu.

(Željka Cvijanović, 18.12.2018.)

Za prvu godinu djelovanja, Vlada RS i poslodavci definisali su ukupno 16 ciljeva.

U okviru oblasti „Oporavak privrede“ od značajnih ciljeva dogovoreno je “smanjenje oporezivanja rada na nivo iz 2008. godine”, te izmjene poreskih zakona. Za poslovnu zajednicu i realni sektor, prema riječima predstavnika poslodavaca, najvažnija mjera bila je smanjenje oporezivanja rada. U oblasti „Fiskalne konsolidacije“ dogovorena je borba protiv sive ekonomije, a u segmentu „Reforme javnog sektora“ rješavanje problema u obrazovanju.

Pojedinci nam govore: „Potpisali ste to, a Vlada vam neće ništa ispuniti“. Svjesni smo težine situacije (…) Mi ne možemo bez Vlade, ali ni ona bez nas. Realizacijom mjera iz potpisanog sporazuma povećali bismo zaposlenost i priliv novca u budžet RS. Realni sektor u najvećem dijelu puni budžet Srpske i on ne može više da trpi ovolika opterećenja. Zbog toga je naša prva mjera smanjenje oporezivanja rada.

(Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca 14.12.2017.)

Također, ovim memorandumom je definisano i da će Vlada RS i Unija poslodavaca formirati Radnu grupu koja bi trebala kontinuirano raditi na realizaciji svega što je planirano. Zadatak radne grupe, između ostalog, je i da u 2018. godini održi konferencije i izvrši analizu ukupne privrede RS, te predloži smjernice za izradu Strategije razvoja privrede RS. Radna grupa je formirana, ali smjernice još nisu predložene.

Na pitanje šta će poslodavci preduzeti ako dođe do odstupanja Vlade RS u vezi sa realizacijom dogovorenih mjera, Škrebić je tada odgovorio sljedeće:

Nikoga mi ne možemo natjerati ni na šta. Svaka ozbiljna Vlada kada potpiše neki dokument treba njega da se drži. Zbog toga smo i tražili da nam ne obećavaju ništa što se ne može uraditi.

(Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca 14.12.2017.)

Malobrojni ralizovani ciljevi su: zaključenje Sporazuma o refundaciji troškova bolovanja, umanjenjena je osnovice za obračun poreza i doprinosa kod porodiljskog bolovanja za 20%, a smanjenjeno je i oporezivanje rada “na nivo iz 2008. godine”.

Treba napomenuti i da je donošenje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza ispunjeno ranije nego što je predviđeno, kao i to da je potpisivanje sporazuma između Fonda zdravstvenog osiguranja i Unije udruženja poslodavaca o načinu refundiranja duga na osnovu bolovanja, kasnilo, te je navedeno realizovano tek krajem maja ove godine, umjesto do kraja 2017. godine.

Ciljevi koji i dalje čekaju na svoju realizaciju su: donošenje Zakona o faktoringu, klasificiranje lica koja aktivno traže posao od onih ”pasivnih”, donošenje Zakona o reformi zavoda za zapošljavanje RS, uređenje finansiranja zdravstvenog sistema RS. Također, nije izrađen ni Plan za reformu republičkih inspekcija, reforma inspektorata i objedinjavanje inspekcijske djelatnosti još uvijek nije započela, a na čekanju su i skraćivanje trajanja stečajnog postupka te pružanje podrške u pronalasku zaposlenja osobama sa invaliditetom.

Predstavnici poslodavaca Republike Srpske kažu da su “prilično zadovoljni kako se Memorandum realizuje jer su mnoga pitanja pokrenuta i realizacija je u toku”, ali da je itekako moglo bolje da se radi na zadanim ciljevima.

Uz smjernice za razvoj privrede već pripremamo i novi memorandum za iduću godinu. Moglo se više uraditi na borbi protiv sive ekonomije, na pitanju da Poreska uprava pokreće stečajeve, te u oblasti obrazovanja.

(Saša Trivić,  Unija udruženja poslodavaca RS, 19.07.2018.)

Do kraja ove godine ostalo je još pet mjeseci, do oktobarskih izbora još manje, a Vlada RS i poslodavci imaju još 12 nerealizovanih programskih ciljeva samo za ovu godinu. Obzirom na dosadašnju dinamiku realizacije, tek četiri realizovana cilja do danas i predstojeću promjenu vlasti, teško je vjerovati da će se obećano realizovati na vrijeme. Ipak, za konačnu ocjenu sačekat ćemo kraj mandata aktuelne Vlade RS. Do tada realizacija “Memoranduma o zajedničkim politikama za period 2018.-2020.”, koju su potpisali Vlada RS i Unija poslodavaca, dobija ocjenu radi se na tome.

(Izvod iz realzovanih mjera “Memoranduma o zajedničkim politikama za period 2018.-2020.”, koju su potpisali Vlada RS i Unija poslodavaca, Capital.ba 19.07.2018.)

(Istinomjer.ba)

Još jedna netačna tvrdnja o broju neprovedenih odluka Ustavnog suda BiH

Veoma često se od strane visokih političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini iznose netačne tvrdnje kada je u pitanju...

RS: Obavljanje pravnih poslova elektronskim putem

Prema najavi direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Srđana Rajčevića, od sredine naredne godine građanima/kama RS biće omogućeno brže i efikasnije obavljanje pravnih poslova...Formiranje vlasti u Kantonu Sarajevo je moguće bez SDA?

Sastanak i dogovori o formiranju postizborne vlasti na nivou Kantona Sarajevo najavljen je za sutra, 19.10.2018. godine. Inicijator i domaćin sastanka je Naša stranka, a ideja vodilja pregovora ove...