U septembru sve škole u KS (ne)će uvesti elektronske dnevnike

Postoji mogućnost da neće sve škole u KS uvesti elektronske dnevnike. Ipak, iz budžeta su izdvojena dodatna sredstva...

Digitalizacija i 4G/LTE mreža i dalje na čekanju

Razlog kašnjenja uvođenja 4G/LTE mreže je “kašnjenje u donošenju provedbenih propisa za korištenje radiofrekvencijskih...

“Zloupotreba u predizbornoj kampanji” krivac za neaktiviranje MAP-a?

Šta tačno Dragan Čović podrazumijeva pod “zloupotrebom u predizbornoj kampanji”, nejasno je, ali ono što je javnosti odavno poznato su jasni i nedvosmisleni stavovi zvaničnika NATO kada je riječ o...