Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom...

Od sada u Makedoniju samo sa ličnom kartom

U protekle dvije godine, od članova Vijeća ministara BiH čuli smo nekoliko najava o tome da će građani/ke BiH u Makedoniju moći putovati samo sa ličnom kartom. Juče je na sastanku delegacija BiH i...


Pomjeranje starosne barijere u OSBiH

Izmjenama propisa vojnicima bi bilo omogućeno da u Oružanim snagama BiH mogu ostati i nakon 35. godine života, što do sada nije bio slučaj. Početkom 2017. godine ministrica odbrane Bosne i...