ŽRS uputile Vladi RS Program rješavanja viška radnika

Govoreći na prezentaciji budućih aktivnosti na restruktuiranju Željeznica RS, ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić je krajem prošle godine najavio nastavak subvencionisanja ovog preduzeća kroz sredstva Svjetske Banke. 

Smatram da će po završetku ovog procesa Željeznice biti profitabilno preduzeće. Zadržaćemo i putnički saobraćaj, iako znamo da i dalje neće biti profita u tom dijelu. Vlada će nastaviti sa subvencionisanjem tog dijela saobraćaja.”

Neđo Trninić, 11.12.2017.

U usvojenom Akcionom planu Vlade RS za 2018. godinu, među mjerama koje će sprovesti Ministarstvo saobraćaja mahom su navedene one koje se odnose na restruktuiranje Željeznica RS, a kao rok za provođenje prve mjere, smanjenja broja radnika za 500, dat je maj ove godine.

Vlada RS je nedugo nakon usvajanja akcionog plana preduzela korake na obezbjeđivanju novca za provođenje restrukturiranja ŽRS-a, upućivanjem u hitnu parlamentarnu proceduru “Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restruktuiranja Željeznica Republike Srpske” koji je usvojen redu 23. redovnoj sjednici održanoj u februaru ove godine.

Uprava Željeznica RS početkom aprila je uputila Vladi RS Program rješavanja viška radnika u ovoj kompaniji, te će nakon odluke Vlade preduzeti dalje aktivnosti.

Radi pružanja pomoći radnicima kod ostvarivanja njihovih prava u postupku smanjenja broja radnika, Uprava će formirati jedan ili više posebnih stručnih timova, sa zadatkom da se radnicima pruže sve potrebne informacije, obrazloženja, upute  i savjeti u vezi sa ovim postupkom. Poziv za dostavljanje prijedloga za članove stručnog tima biće upućen i reprezentativnim sindikatima Društva, ali njihovo odbijanje da participiraju u radu ovog stručnog tima nema daljeg uticaja na njegovo formiranje i rad.”

Željeznice RS, Saopštenje 02.04.2018.

S obzirom da Vlada RS poduzela neophodne korake za obezbjeđivanje sredstava za restrukturiranje ŽRS koje se za sada vrši prema predviđenom planu, obećanje ministra Trninića ocijenit ćemo kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

 

 

Počelo uklanjanje naplatnih kućica u Glamočanima

Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić i vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske"...

Program sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete

Krajem prošle godine svjedočili smo najavi velikih planova i obećanja iz Vlade KS kada je u pitanju zapošljavanje. Između ostalog mogli smo čuti i da budžet za 2018. godinu garantuje i zaposlenje 150...Od danas veće penzije u RS

Premijerka Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović oktobra prošle godine najavila je da će u drugom kvartalu 2018. godine doći do novog povećanja penzija. Jedno u nizu obećanja koje...