ŽRS uputile Vladi RS Program rješavanja viška radnika

Govoreći na prezentaciji budućih aktivnosti na restruktuiranju Željeznica RS, ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić je najavio nastavak subvencionisanja ovog preduzeća kroz sredstva Svjetske Banke.  

Smatram da će po završetku ovog procesa Željeznice biti profitabilno preduzeće. Zadržaćemo i putnički saobraćaj, iako znamo da i dalje neće biti profita u tom dijelu. Vlada će nastaviti sa subvencionisanjem tog dijela saobraćaja.”

Neđo Trninić, 11.12.2017.

Trninić je tom prilikom, kako prenose mediji, rekao i da bi sredstva na raspolaganju mogla biti za četiri mjeseca, dok se ispoštuju sve neophodne procedure, kao i da se nada se da neće biti opstrukcija na bilo kom nivou vlasti.

U nedavno usvojenom Akcionom planu Vlade RS za 2018. godinu, među mjerama koje će sprovesti Ministarstvo saobraćaja mahom su navedene one koje se odnose na restruktuiranje Željeznica RS, a kao rok za provođenje prve mjere, smanjenja broja radnika za 500, dat je maj ove godine.

Vlada RS je nedugo nakon usvajanja akcionog plana preduzela korake na obezbjeđivanju novca za provođenje restrukturiranja ŽRS-a, upućivanjem u hitnu parlamentarnu proceduru “Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restruktuiranja Željeznica Republike Srpske” koji se našao na dnevnom redu 23. redovne sjednice koja je počela 07. februara.

Ova sjednica nastavljana je više puta, a Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restruktuiranja Željeznica Republike Srpske usvojena je po hitnom postupku na nastavku sjednice održanom 22. februara.

Uprava Željeznica RS početkom aprila je uputila Vladi RS Program rješavanja viška radnika u ovoj kompaniji, te će nakon odluke Vlade preduzeti dalje aktivnosti.

Radi pružanja pomoći radnicima kod ostvarivanja njihovih prava u postupku smanjenja broja radnika, Uprava će formirati jedan ili više posebnih stručnih timova, sa zadatkom da se radnicima pruže sve potrebne informacije, obrazloženja, upute  i savjeti u vezi sa ovim postupkom. Poziv za dostavljanje prijedloga za članove stručnog tima biće upućen i reprezentativnim sindikatima Društva, ali njihovo odbijanje da participiraju u radu ovog stručnog tima nema daljeg uticaja na njegovo formiranje i rad.”

Željeznice RS, Saopštenje 02.04.2018.

Pošto je Vlada RS poduzela neophodne korake za obezbjeđivanje sredstava za restrukturiranje ŽRS, te da je NSRS odobrila novo zaduženje u tu svrhu, obećanje resornog ministra Trninića o subvencijama ovog preduzeća kroz sredstva Svjetske banke, će dobiti ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će nastaviti pratiti da li će Vlada prihvatiti Program Željeznica RS za rješavanje viška radnika.

(Istinomjer.ba)

 

 

Privodi se kraju dovođenje prirodnog gasa u sarajevska naselja Kromolj i Nahorevska brda

Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja gasne mreže na područiju Općine Centar predviđena je  Strategijom razvoja Općine...

Odgođena primjena odluke o novom režimu izvoza brašna, ulja i šećera u Tursku

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović rekao je da će uskoro biti otklonjeni problemi u izvozu mesa, ulja, brašna i šećera u Tursku. Ugovaram sastanak s turskim...U 2018. će biti zamijenjen dotrajali kosi lift na Ciglanama

Sudeći prema prošlogodišnjoj najavi, i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji iste, općina Centar, na čelu sa načelnikom Nedžadom Ajnadžićem uskoro bi mogla riješiti problem koji stanovnici/ce...