Uskoro popravak BTEX analizatora štetnih čestica u zraku u KS

BTEX analizator, koji se koristi za praćenje koncentracije benzena i sličnih štetnih tvari u zraku u KS, u kvaru od početka grijne sezone i još uvijek nije profunkcionisao, ali je Ministarstvo prostornog uređenja najavljuje njegovu skoru popravku.

Istinomjer se temom zagađenosti zraka u Sarajevu bavio u novembru prošle godine, a kako se tada moglo zaključiti iz odgovora Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliliša, BTEX analizator je bio u kvaru.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za popravku BTEX analizatora, kako bi se mogle ponovo pratiti koncentracije benzena, toluena i ksilena u zraku.”

Kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, 9.11.2017.

S obzirom da su od ove najave prošla tri mjeseca istinomjer je ponovo kontaktirao nadležno Ministarstvo i dobio odgovor da će popravka biti izvršena uskoro.

Na osnovu raspoloživih sredstava iz Budžeta i potreba nesmetanog rada automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka (nabavka rezervnih dijelova, kalibracija, zanavljanje novom opremom i servisiranje uz interne provjere) za 2017. godinu predviđena je nabavka rezervnih dijelova za popravku analizatora BTEX koji služi za praćenje koncentracija benzena, toluena, etil benzena i ksilena u ambijentalnom zraku.  Analizator BTEX je već izvjesno vrijeme bio van funkcije radi nepostojanja osposobljenog servisa.  Postupak javne nabavke je završen krajem 2017. i trenutno se čeka isporuka i puštanje u rad servisiranog uređaja koji će najvjerovatnije biti lociran u automatskoj stanici ¨Otoka¨ ako to postojeći prostor stanice dozvoljava.”

Zijada Krvavac, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša u KS, 09.02.2018.

Pošto je nabavka dijelova za popravak BTEX aparata izvršena krajem prošle godine i da se trenutno čeka na njegovu popravku, istinomjer će ranije dato obećanje ocijeniti ocjenom “radi se na tome”.

(Istinomjer.ba)

 

Međudržavni most na rijeci Savi kod Svilaja

Priča o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja, koji bi trebao povezati hrvatski autoput sa koridorom VC kroz BiH,...

RS: Nezaposlenim porodiljama “minimalac” u 2018.

Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović u više navrata je ponovila da će Vlada RS nastojati da u narednoj godini građanima/kama Republike Srpske obezbijedi bolji život. Tako su za ovu, izbornu...Trebinje: Smanjuje se gradska administracija

U svojoj Platformi za lokalne izbore 2016. gradonačelnik Trebinja, Luka Petrović dao je 76 obećanja. Jedno od obećanja odnosilo se i na reorganizaciju i efikasniji rad Gradske uprave Trebinja,...