U septembru sve škole u KS (ne)će uvesti elektronske dnevnike

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS ispunilo je 2016. godine obećanje o realizaciji pilot projekta uvođenja elektronskih školskih dnevnika. Početkom prošle školske godine, u 10 škola na području KS uvedene su razredne knjige u elektronskom obliku, a ministar Elvir Kazazović je najavio da će od ove školske godine sve škole u KS imati elektronske dnevnike. Međutim, već sada je izvjesno da ovo obećanje neće biti ispunjeno u cijelosti, obzirom da u velikom broju škola nisu obezbjeđeni tehnički uslovi za primjenu elektronskog dnevnika.

Prošle godine iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS najavljivano je poboljšanje obrazovnog sistema u KS. Tako je za školsku 2018./2019. najavljeno uvođenje “matrice za prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika/ca”, uvođenje elektronskih dnevnika u sve škole itd. Međutim, već sad je izvjesno da se planovi neće realizovati u potpunosti. Rezultati pilot-projeka prepoznavanja indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja, prema posljednjim informacijama iz resornog ministarstva, nakon pilotiranja “biće uništeni”, a  elektronske dnevnike vjerovatno neće dobiti sve škole.

Prijave na javni tender ponuđača tehničke opreme se otvaraju 15. jula. Naime, dio škola nam je tražio dodatnu tehničku opremu i mi smo odvojili sredstva iz budžeta. Nabavka opreme bi trebala omogućiti realizaciju e-dnevnika u svim školama. Ako se ni do početka školske 2018./2019. ne stvore preduslovi u svim školama, učinit ćemo sve da se realizuje gdje može

Elvir Kazazović, 13.07.2018.

Podsjećamo, ministar Kazazović je krajem prošle godine najavio da, počevši od septembra ove godine, pisani dnevnik neće biti u upotrebi u sarajevskim školama.

Za nabavku opreme za realizaciju projekta Elektronski dnevnik planirano je 1.100.000 KM. Namjera je da od nove školske godine prestane uporedno vođenje elektronskog i pisanog dnevnika, te će se preći na elektronski.

Elvir Kazazović, 06.12.2017.

Tada je rečeno da je cilj uvođenja elektronskih dnevnika povećanje transparentnosti i poboljšanje komunikacije na relaciji učenik – nastavnik – roditelji.

Tokom godišnje press konferencije Ministarstva obrazovanja KS koja je održana u  martu ove godine, ministar Kazazović je ponovio da se od septembra uvode elektronski dnevnici u sve škole.

Posebno je važan i naš cilj informatizacije, odnosno stvaranje digitalno zrelih škola u KS-u. Uradili smo mnogo toga na informatizaciji i učinili jedan veliki korak ka zahtjevima modernog obrazovanja. Tu je posebno važan projekt elektronskog dnevnika, koji bi trebao zaživjeti od naredne školske godine, te e-upis u srednje škole u KS.”

Elvir Kazazović, 21.03.2018.

Obzirom da je već sada najavljena mogućnost da se neće u sve škole uvesti elektronski dnevnici, ali da su ipak iz budžeta izdvojena određena sredstva kako bi se pokušali otkloniti tehničkih problemi Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS, na čelu sa ministrom Elvirom Kazazovićem, za sada, dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti u kojoj mjeri će biti realizovan projekt uvođenja elektronskih dnevnika, i u koliko škola će biti uvedeni isti, te u skladu sa navedenim, u septembru mjesecu 2018. godine dati konačnu ocijenu obećanju ministra Kazazovića.

(Istinomjer.ba)

Nastavlja se proširenje vrelovodne mreže u Lukavcu

Još 2017. godine počelo se sa provođenjem aktivnosti u cilju  finansiranja, proširenja i rekonstrukcije vrelovodne...

Nezavisni odbor može predlagati Vladi USK imena kandidata za policijskog komesara

Premijer Unsko-sanskog kantona, Husein Rošić, govoreći o proceduri imenovanja policijskog komesara, ustvrdio je da Nezavisni odbor ne može predlagati Vladi USK kandidate za policijskog...Prolongirana rekonstrukcija Velike aleje na Ilidži

Općina Ilidža je u julu prošle godine potpisala ugovor sa Javnom ustanovom za zaštićena područja Kantona Sarajevo o sufinansiranju projekta rekonstrukcije Velike aleje. Tada je najavljeno da...