Koliko su povećane penzije u Republici Srpskoj?

Za vrijeme cijelog mandata aktuelne vlasti u RS penzije su porasle za oko...

Vlada RS odgovorila na dodatna pitanja iz Upitnika EK

Nakon što je Bosna i Hercegovina predala odgovore na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK), u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, 20. juna ove godine BiH je dobila i...Izgradnja hidroelektrana u Republici Srpskoj

Do kraja juna nije saopšteno na kojoj će lokaciji RS i Srbija zajednički graditi jednu od hidroelektrana. I dalje je neizvjesno kada će početi gradnja HE “Buk...